A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat Költségvetési Tanácsnak átadott változata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Költségvetési Tanács!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2016. évi költségvetési törvényjavaslatnak és hozzá kapcsolódó teljes háttéranyagnak azt a változatát, amelyet a kormány vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium tegnap vagy ma a Költségvetési Tanácsnak átadott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 16.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Költségvetési Tanács Titkársága, Költségvetési Tanács

Romhányi Balázs úrnak
a Költségvetési Felelősségi Intézet 
ügyvezetője
Budapest
Tisztelt Romhányi Balázs Úr!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján - a 2015. április
16-án küldött levelében - kérte, hogy a Költségvetési Tanács elektronikus
másolatban küldje meg a 2016. évi költségvetési törvényjavaslatnak és
hozzá kapcsolódó teljes háttéranyagnak azt a változatát, amelyet a Kormány
vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium a napokban a KT-nak átadott.
Levelére arról tudom tájékoztatni, hogy a Költségvetési Tanács a 2016. évi
költségvetési törvényjavaslat tervezetét a mai napig nem kapta meg
véleményezésre.
                                                                         
   Tisztelettel
                                                                         
    Csomós Dániel
                                                                         
    titkárságvezető