A 2015-ös TDK tanács hallgatói tagjai és azok tudományos diákköri előadásai

Semmelweis Egyetem nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács! Tisztelt Elnök Úr!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját 2015-ben a Semmelweis Egyetem rendezte.

Mivel ez az esemény (is) különösen fontossá teszi a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsát és tagjait, ezért az Alkotmány VI. cikk (2) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 60. § (4) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény 26. § (2) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése értelmében a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választásának napját, valamint az általuk megtartott első TDK előadást.
Ezen hallgatók névsora elérhető az alábbi pdf fájl 5. oldalán:
http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja:
"További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián."
http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...

Tájékoztatom, hogy ugyanezen szabályzat kimondja:
"Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 1.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

Csalami Ádám hozzászólt ()

Szilveszterig nem ért volna rá?

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Te beszélsz? 21 adatigényléssel?

Csalami Ádám hozzászólt ()

Egy kis szakirányú továbbképzés az egyetem főjogászának.

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Miért kell neki továbbképzés?

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ha egy belső ellenőrzési jelentés esetén a 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdésére hivatkozik a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyett, akkor nem tudom, hol szerezte a diplomáját, de remélem nem a mi egyetemünk jogi karán.

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Ugyan, ezen az egyetemen a doktori fokozatot is könnyen kiosztják.

Szalai Dóra Mária hozzászólt ()

Szerintem amire te gondolsz, azt a doktori fokozatot már visszavonták.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Még jó hogy, ha nem vonják vissza, az olyan presztízsveszteség lett volna az egyetemnek...

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
83160-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Ernő Péter<[FOI #8097 email]> 2016.12.01.
10:41 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács! Tisztelt Elnök Úr!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi
Szekcióját 2015-ben a Semmelweis Egyetem rendezte.

Mivel ez az esemény (is) különösen fontossá teszi a Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákköri Tanácsát és tagjait, ezért az Alkotmány VI. cikk (2)
bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 60. §
(4) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény 26. § (2) bekezdése és
a 28. § (1) bekezdése értelmében a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös
OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának
egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választásának napját, valamint az
általuk megtartott első TDK előadást.
Ezen hallgatók névsora elérhető az alábbi pdf fájl 5. oldalán:
[1]http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek Szervezeti
és Működési Szabályzata kimondja:
"További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek
diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden
olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a
Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián."
[2]http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...

Tájékoztatom, hogy ugyanezen szabályzat kimondja:
"Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv
alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  1.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8097 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...
2. http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Főigazgató Úr!

2016. december 16-án kelt levelében adatigénylésem teljesítésének határidejét 15 nappal meghosszabbította. Adatigénylésem benyújtása óta több mint 6 hónap telt el. Lehetőség szerint minél hamarabb küldje meg a kért adatokat.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ismételten kérem, hogy A 2015-ös TDK tanács hallgatói tagjai és azok tudományos diákköri előadásai címmel 2016. december 1-én benyújtott adatigénylésemet teljesítsék. A teljesítésre nyitva álló határidőt Dr. Kovács Zsolt mb. jogi és igazgatási főigazgató 2016. december 16-án kelt 83160-2/KSJIF/2016 iktatószámú levelében 15 nappal meghosszabbította. A meghosszabbított határidő hónapokkal ezelőtt lejárt.

Gyors reagálásukra feltétlenül számítok.

Tisztelettel: Kiss Ernő Péter

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Nem kell ez a követelés, csak felmegy a vérnyomás

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem jelezzék számomra, hogy hajlandóak-e a törvényeket betartva teljesíteni közérdekű adatigénylésemet, vagy kezdeményezzek vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos folytatólagos jogsértésük miatt?!

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem értem a helyzetet! Az adatigénylésre adott válasz határidejét 15 nappal meghosszabbították nem?

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

Iktatószám: 18108- 3 /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
A 2015-ös OTDK megszervezésekor az SE-TDK Tanácsának egyetemi hallgató
tagjainak tanácstaggá választása, valamint az általuk megtartott első TDK
előadásra  vonatkozó közérdekű adatigénylése tárgyában tájékoztatom arról,
 hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnöke,  valamint az
érintett munkatársak nyilatkozatára hivatkozva -az adatigénylés
teljesítéséhez szükséges több évre visszanyúló adatgyűjtés jelentős
élőmunka-ráfordítással, valamint rendkívüli munkavégzés keretében
végezhető el. Az Infotv. 29.§ (3)-(4), bekezdése, valamint a 30/2016.
(X.30) Kormányrendelet értelmében a közérdekű  adatszolgáltatást kizárólag
költségtérítés ellenében tudjuk teljesíteni, melynek költsége az adatkérés
teljesítését végző szervezeti egység előzetes kalkulációja alapján a
következő:

* a 2015-ös OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos
Diákköri Tanácsának egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá
választása, valamint az általuk megtartott első TDK előadás tárgyában

kb. 220 óra élőmunka-ráfordításra van szükség annak teljesítésére.
 
Egy munkaóra egyetemünknek járulékokkal együtt 2524 Ft költséget jelent."
 
 A fentiek ismeretében  az adatszolgáltatás összköltsége járulékokkal
együtt:
 
220 élőmunka-ráfordítás X 2524 Ft/órával, az-az összesen 555.280 forint
költséget jelent.
 
Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében kérem nyilatkozni szíveskedjék
arról, hogy az adatigénylését továbbra is fenntartja-e.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

>>> Kiss Ernő Péter<[1][FOI #8097 email]> 2016.12.01.
10:41 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem! Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács! Tisztelt Elnök Úr!

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi
Szekcióját 2015-ben a Semmelweis Egyetem rendezte.

Mivel ez az esemény (is) különösen fontossá teszi a Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákköri Tanácsát és tagjait, ezért az Alkotmány VI. cikk (2)
bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 204. törvény 60. §
(4) bekezdése, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi 112. törvény 26. § (2) bekezdése és
a 28. § (1) bekezdése értelmében a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015-ös
OTDK megszervezésekor a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának
egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választásának napját, valamint az
általuk megtartott első TDK előadást.
Ezen hallgatók névsora elérhető az alábbi pdf fájl 5. oldalán:
[2]http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...

Tájékoztatom, hogy a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköreinek Szervezeti
és Működési Szabályzata kimondja:
"További 14 főt (a klinikai és elméleti intézetek, illetve tanszékek
diákköreiből) az egyetem hallgatói közül a TDT választ. Választható minden
olyan hallgató, aki első vagy társszerzőként előadással szerepelt a
Semmelweis Egyetem bármely kara által szervezett TDK-konferencián."
[3]http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...

Tájékoztatom, hogy ugyanezen szabályzat kimondja:
"Az egyetemi tudományos diákköri munka összefogását az önkormányzati elv
alapján működő TDT látja el az egyetem rektorának felügyelete alatt."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december  1.

Üdvözlettel: Kiss Ernő Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #8097 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [5][SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------+
|[8][IMG]|Mentes a vírusoktól. [9]www.avg.com |
+------------------------------------------------------------------------+

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8097 email]
2. http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...
3. http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-infor...
4. mailto:[FOI #8097 email]
5. mailto:[SE request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...
9. http://www.avg.com/email-signature?utm_m...

Gyuri hozzászólt ()

Itt már nem lesz kiadás, sunyi banda...ezek nyilvános adatok

Tisztelt Főigazgató Úr!

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében így nyilatkozom:

1. Az Infotv. 29. § (6) bekezdése szerint a költségtérítés megállapítható mértékét jogszabály határozza meg, amelyre ön helytelenül hivatkozik, mivel az nem a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 2016. év 30. Kormányrendeletet.

2. 30/2016. (X.30) Kormányrendelet nem létezik. A 2016. év 30. Kormányrendeletet a jogszabályszerkesztésről szóló 2009. évi IRM (igazságügyi és rendészeti miniszteri) rendelet szerint az arra történő merev hivatkozás esetén mint "30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet" kell megjelölni. Ez a kormányrendelet nem a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szól.

3. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § rendelkezései szerint kell megállapítani a munkaerő-ráfordítás miatti költségtérítés mértékét, azonban e rendelet 6. §-a úgy rendelkezik, hogy a költségtérítésnek az 1–4. § alapján meghatározott mértéke tekintetében az Infotv. 29. § (4) bekezdése szerint figyelembe veendő összeghatár mértéke 5000 Ft.

4. Az Infotv. 29.§ (4) bekezdése szerint arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

4. Ön e tájékoztatási kötelezettségnek nem tett eleget, tehát adatigénylésem teljesítéséért költségtérítést nem kérhet.

5. A 2015-ös OTDK megszervezésekor az SE-TDK Tanácsának egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választása, valamint az általuk megtartott első TDK előadása tekintetében a
http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...
címen elérhető kiadvány 5. oldalának adatai szerint mindössze 6 hallgatóról esetében 6 dátumról és 6 előadásról van szó.

6. Ezen egyetemi hallgatók nevei:
Fésűs Luca
Gyulay Kata Klára
Huszár N. István
Kornafeld Anna
Szilágyi Annamária
Vámosi Péter

7. Mivel TDK konferencia közismerten évente kerül megrendezésre, fölöttébb valószínűtlen, hogy 6 személy első TDK előadásának megkeresése jelentős élőmunka-ráfordítással jár.
Ehhez legfeljebb az elmúlt 7 év esetében az adott év TDK előadásait tartalmazó mappában kell 6 névre keresést indítani. Vagy TDK igazolást kell nekik "kiállítani" a megtartott előadásokról, stb.

8. Miután a közpénz fölött rendelkező TDK tanácstagok neve amúgy is nyilvános közérdekű adat, a választás ténye pedig így úgyszintén, fölöttébb valószínűtlen, hogy 6 ember tanácstaggá választásának napja az alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

9. Bizonyára tudja főigazgató úr, hogy a választást nem elég lefolytatni, ki is kell hirdetni. Nos, azon a felületen, ahol ezt megteszik, mindössze hat személy nevére kell rákeresni, és máris meglesz a 6 dátum, feltételezve, hogy történt választás és azt ki is hirdették.

10. Válaszában a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnökére hivatkozik, ez esetben küldje meg azt a hivatalos levelet, amelyben az elnök úr teljes felelőssége tudatában azt állítja, hogy e 6 dátum és 6 előadás megküldése több évre visszanyúló adatgyűjtést és jelentős élőmunka-ráfordítást, valamint rendkívüli munkavégzést igényel.

A 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés a) pontjának és a közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás 5.2.1. (1) bekezdése c) pontjának szentelt különös figyelemmel egyidejűleg, és az Infotv. 29. § (4) bekezdése értelmében

KÉREM BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE TUDATÁBAN NYILATKOZNI SZÍVESKEDJÉK

arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár-e az általam kért 6 DÁTUM ÉS 6 TDK ELŐADÁS megküldése tekintetében?

Üdvözlettel,

Kiss Ernő Péter
közérdekű adatigénylő

Gida Róbert hozzászólt ()

Bírósághoz kell fordulni!

Gida Róbert hozzászólt ()

Kiss Ernő Péter, önök testvérek, rokonok, házastársak Kiss Hanga Klárával?

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Igen.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Így van, de egyébként ez nem közérdekű adat. És mi köze van az igényléshez?

Gida Róbert hozzászólt ()

Családban marad a dolog! Perre mennek?

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Az attól függ, mit válaszolnak.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Ha nem adják ki az adatokat, bepereljük őket.

Gida Róbert hozzászólt ()

Kiadnák, de csak pénzért, nem? Kifizetik?

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Egyébként nem hiszem hogy kiadnák, valamit akkor is kitalálnának, ha valaki ki akarná fizetni. Félmilliót elkérni 6 eleve nyilvános dátumért és 6 olyan előadásért, amelyről a TDK Tanácsnak hivatalból tudomása van, az több mint pofátlanság.

Azt mégsem hagyhatják, hogy kiderüljön ha esetleg valaki jogellenesen volt a TDT hallgatói tagja pont az OTDT évében. A Tudományos Diákköri Tanácsban ugyanis csak az lehet hallgatói tag, aki tartott TDK előadást. A névsorban nemcsak a háromszoros köztársasági ösztöndíjas neve szerepel (ezen már meg sem lepődünk), de ott az ÁOK HÖK elnökhelyettese is, aki az SE TDK honlapja szerint
http://tdk.semmelweis.hu/hu/i.-sz.-gyerm...
2016. februárjában kezdett el tudományos diákköri munkát végezni. Ezt sehogy sem tudják kimagyarázni!

Ha valaki aki kicsiben játszik: tehát csak bepofátlankodik a Tudományos Diákköri Tanácsba, ha jól látom tudományos diákköri kutatómunka nélkül, és ott dönt díjak, közpénz, stb odaítéléséről, az csak kari elnökhelyettes lesz.

Ha valaki ellenben nagyban játszik, és TDK helyezés, vagy bármi mással dokumentálható tudományos munka nélkül kap köztársasági ösztöndíjat, de nem egyszer, hanem háromszor, mert az igazán kiváló emberek megérdemlik a "tudományos munkájuk" támogatását, az HÖOK elnökhelyettes lesz.

SZÉGYEN!
Ez TDK munka meg a Kutatóegyetem lejáratása és megcsúfolása, és még ők járnak el a hallgatók nevében.
Remélem, az orosi diplomát, az egyetemi tanári címeket és az igazgatói pozíciókat nem így osztogatják.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Szegény az eklézsia, biztos így pótolják ki a jogászok fizetését.

Kiss Ernő Péter hozzászólt ()

Aki egy kormányrendeletre sem tud helyesen hivatkozni, azt én nem nevezném jogásznak.
Bele sem merek gondolni, mi történne, ha az egyetem orvosai végeznék ilyen szakértelemmel a munkájukat.

Gandalf Viktor hozzászólt ()

Nem inni kell, nem inni...leülni és kitalálni valami megoldást.

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 18108- 4/KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatigénylése tárgyában "a 2015-ös OTDK megszervezésekor az
SE-TDK Tanácsának egyetemi hallgató tagjainak tanácstaggá választása,
valamint az általuk megtartott első TDK előadás" tájékoztatom arról, hogy 
Kovács Péter (Városmajori Klinikai Tömb)  igazgató úr  írásban jelezte
főigazgatóságunk felé, hogy az adatszolgáltatást csak is költségtérítés
ellenében tudják elvégezni. Kérem, hogy e tekintetben igazgató úrral
 szíveskedjék a kapcsolatot felvenni.
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 
>>> Kiss Ernő Péter <[FOI #8097 email]> 2017. 06. 16.
12:04 >>>
Tisztelt Főigazgató Úr!

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében így nyilatkozom:

1. Az Infotv. 29. § (6) bekezdése szerint a költségtérítés megállapítható
mértékét jogszabály határozza meg, amelyre ön helytelenül hivatkozik,
mivel az nem a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő
elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 2016. év 30. Kormányrendeletet.

2. 30/2016. (X.30) Kormányrendelet nem létezik.  A 2016. év 30.
Kormányrendeletet a jogszabályszerkesztésről szóló 2009. évi IRM
(igazságügyi és rendészeti miniszteri) rendelet szerint az arra történő
merev hivatkozás esetén mint "30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet" kell
megjelölni. Ez a kormányrendelet nem a közérdekű adat iránti igény
teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szól.

3. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §
rendelkezései szerint kell megállapítani a munkaerő-ráfordítás miatti
költségtérítés mértékét, azonban e rendelet 6. §-a úgy rendelkezik, hogy a
költségtérítésnek az 1–4. § alapján meghatározott mértéke tekintetében az
Infotv. 29. § (4) bekezdése szerint figyelembe veendő összeghatár mértéke
5000 Ft.

4. Az Infotv. 29.§ (4) bekezdése szerint arról, hogy az adatigénylés
teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve
a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű,
továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés
teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt
az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

4. Ön e tájékoztatási kötelezettségnek nem tett eleget, tehát
adatigénylésem teljesítéséért költségtérítést nem kérhet.

5. A 2015-ös OTDK megszervezésekor az SE-TDK Tanácsának egyetemi hallgató
tagjainak tanácstaggá választása, valamint az általuk megtartott első TDK
előadása tekintetében a
[1]http://otdt.hu/Rezumekotetek/Orvosi/Orvo...
címen elérhető kiadvány 5. oldalának adatai szerint mindössze 6
hallgatóról esetében 6 dátumról és 6 előadásról van szó.

6. Ezen egyetemi hallgatók nevei:
Fésűs Luca
Gyulay Kata Klára
Huszár N. István
Kornafeld Anna
Szilágyi Annamária
Vámosi Péter

7. Mivel TDK konferencia közismerten évente kerül megrendezésre, fölöttébb
valószínűtlen, hogy 6 személy első TDK előadásának megkeresése jelentős
élőmunka-ráfordítással jár.
Ehhez legfeljebb az elmúlt 7 év esetében az adott év TDK előadásait
tartalmazó mappában kell 6 névre keresést indítani. Vagy TDK igazolást
kell nekik "kiállítani" a megtartott előadásokról, stb.

8. Miután a közpénz fölött rendelkező TDK tanácstagok neve amúgy is
nyilvános közérdekű adat, a választás ténye pedig így úgyszintén,
fölöttébb valószínűtlen, hogy 6 ember tanácstaggá választásának napja az
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár.

9. Bizonyára tudja főigazgató úr, hogy a választást nem elég lefolytatni,
ki is kell hirdetni. Nos, azon a felületen, ahol ezt megteszik, mindössze
hat személy nevére kell rákeresni, és máris meglesz a 6 dátum,
feltételezve, hogy történt választás és azt ki is hirdették.

10. Válaszában a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnökére
hivatkozik, ez esetben küldje meg azt a hivatalos levelet, amelyben az
elnök úr teljes felelőssége tudatában azt állítja, hogy e 6 dátum és 6
előadás megküldése több évre visszanyúló adatgyűjtést  és jelentős
élőmunka-ráfordítást, valamint rendkívüli munkavégzést igényel.

A 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdés a) pontjának és a közérdekű
adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről
szóló  3/2015. számú rektori-kancellári utasítás 5.2.1. (1) bekezdése c)
pontjának szentelt külnös figyelemmel egyidejűleg, és az  Infotv. 29. §
(4) bekezdése értelmében

KÉREM BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE TUDATÁBAN NYILATKOZNI SZÍVESKEDJÉK

arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár-e az általam kért 6 DÁTUM ÉS 6 TDK ELŐADÁS
megküldése tekintetében?

Üdvözlettel,

Kiss Ernő Péter
közérdekű adatigénylő

idézett részek megjelenítése