A 2013. június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyve

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott határozatokat.

Tájékoztatom, hogy az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja kimondja:
"a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni"

A jegyzőkönyvet - bár nyilvánosságát törvény mondja ki - honlapjukon nem találtam.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
81245-2/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8026 email]> 2016.11.23. 19:03
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
Nftv.) 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013.
június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott határozatokat.

Tájékoztatom, hogy az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja kimondja:
"a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit
határozatba kell foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni"

A jegyzőkönyvet - bár nyilvánosságát törvény mondja ki - honlapjukon nem
találtam.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8026 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem A 2013. június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyve címmel 2016. november 23-án benyújtott közérdekű adatigénylésem mihamarabbi teljesítését.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
 
Tisztelt
Adatigénylő!                                                                                                                                                                                         
Iktatószám:  1462/KSJIF/2017
 
 
 
Adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
 
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 15. §-ának d)
pontja szerint a Szenátus ülései nem nyilvánosak, azon a meghívottakon
kívül az Egyetem közalkalmazottai és hallgatói lehetnek jelen. A Szenátusi
ülésről készült jegyzőkönyvbe abban az esetben, ha Ön a Semmelweis Egyetem
közalkalmazottja, vagy hallgatója, a Jogi és Igazgatási
Főigazgatóság hivatali helyiségében, előzetes időpontegyeztetés után
betekinthet.
 
Az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja a Szenátus határozatainak
nyilvánosságra hozataláról rendelkezik, ennek megfelelően a Szenátus 2013.
június 27-i ülésén hozott határozatait megtalálja a következő linken:
[1]http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
Üdvözlettel,
 
Dr. Török Levente
mb. jogi igazgató  

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...

Tisztelt Jogi Igazgató!

Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdése és az általa hivatkozott 1. melléklet II. részének 8. pontja szerint az egyetemnek közzéteszi az alábbiakat:
"A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza." (Infotv. 1. melléklet II. rész 8. pont)
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a felsőoktatási intézmény vezető testülete a szenátus.

Tehát általam kért jegyzőkönyv megtekintéséhez az egyetem nem szabhat feltételeket, hiszen azt a törvény értelmében eleve közzé kellett volna tenni.

Kérem a fentiek figyelembe vételével közérdekű adatigénylésemet haladéktalanul az elérhető leggyorsabb módon teljesítse.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

                                                                                                                                                                              
Iktatószám: 90-3/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatszolgáltatást.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt főigazgató megbízásából,
 
Dr. Török Levente
mb. jogi igazgató

Tisztelt Jogi Igazgató!

2016. január 6-án 90-3/2017. iktatószámmal megküldött levelével kapcsolatban tájékoztatom, hogy nem terjesztettem elő olyan közérdekű adatigénylést, amelyben a 2011 és 2016 közötti években a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán a köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezésében, pontozásában és rangsorolásában részt vett testületek nevét, tagjainak nevét és tagjai jogviszonyának típusát kértem volna.

Mint annak utánanéztem, a KiMiTud adatigénylő rendszerben valóban nyújtottak be ilyen igénylést, amely az alábbi linken tud elérni:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kozt...

A jogi és igazgatási főigazgató 2016. december 14-én kelt 82254-2/KSJIF/2016. iktatószámú levelében hosszabbította meg a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal.

Bár igénylést nem én, hanem Keresztúri Andor nyújtotta be, engedje meg, hogy tisztelettel megjegyezzem: az adatszolgáltatása minden bizonnyal hiányos, mert "az adott évfolyam DJB tagja" is részt vett a pályázatok pontozásában. Kérem az adatszolgáltatást Keresztúri Andor részére továbbítani.

Remélem tudtam segíteni munkáját ezekkel az információkkal.

Kérem, a 2016. november 23-án A 2013. június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyve címmel benyújtott közérdekű adatigénylésem mihamarabbi teljesítését.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami, ne engedd, hogy a hivatalok packázzanak veled. Más adatigénylésre válaszolni...ki akarnak játszani.

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem, szíveskedjen eleget tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólításának.

https://drive.google.com/open?id=0B3BfUy...

Azaz elektronikus másolatban küldje meg részemre a 2013. június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyvét.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Nam adják ki....lehet hogy per lesz. Kéne írni az átlátszónak...jogsértés

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Ilyen pofátlan sunyi ügyintézést. Kit itt a Rektor, hogy így mennek a dolgok.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ki itt a kancellár?
És itt az alája rendelt a jogi és igazgatási főigazgató Kláráék szerint egy kormányrendeletre sem tud helyesen hivatkozni:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_2...

Gida Róbert hozzászólt ()

Dr. Szél Ágoston a rektor és Dr. Szász Károly a kancellár!

Van róluk kép is ha még nem láttatok volna őket:
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/vezet...

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Ez már a pofátlanság netovábbja. Csalami írj levelet a soténak mert sose adják már oda. Vagy be kell perelni

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ha a kért adatokat a NAIH felszólítása ellenére sem fogják soha megküldeni, azt világosan jelezzék.

Azért, mert a főkancellár mandátuma 2017. november 15-ig tart, még nem kell húzni az időt. (https://kimittud.atlatszo.hu/request/vez... )

Ha önök ennyire elkötelezettek az adateltitkolás iránt, Kiss Hanga kérése miatt nem fogok pert indítani.

Azt viszont nem ígértem meg, hogy az ország összes ismert hírcsatornájának nem írok körlevelet

Természetesen a NAIH állásfoglalások csatolásával, anélkül nem lenne olyan velős...

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Gida Róbert hozzászólt ()

Üres szavak és fenyegetőzés, régi slágerek! Ha lenne vér a pucádban már beadtad volna a bírósági keresetet, így elégtelenre vizsgáztál az élet iskolájában, ez leginkább ciki!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Mit csináljak, Kiss Hanga a barátom.

Különben a fenyegetőzés nem öncélú, ha kiadják, akkor jó, de ha nem, szerinted mibe kerül pár napilapnak és televíziónak elküldeni?!

Mások biztosan kiperelik, és még botrány is lesz...

Gida Róbert hozzászólt ()

Másokra tolni a felelősséget? Hogy mibe kerül leveleket küldözgetni a Kiskegyed magazinnak, vagy az AsztroTV-nek, magam sem értem. Értelme nincs! Kiss Hangát nem ismerem, de neki miért áll érdekében, hogy korlátozzák a nyilvánosságot?

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám:1462-10 /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a szenátusi ülések  jegyzőkönyvei,
-annak részét képező jelenléti ívek - nyilvánossága
tekintetében egyetemünk a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz ( továbbiakban hatóság) fordult és a Hatóság felülvizsgálatát
kéri (NAIH/2017/1029/6V, valamint NAIH/2017/314/11/V.) a szenátusi
jegyzőkönyvek kiadására irányuló felszólításra.
 
Megértését és türelmét megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
>>> Csalami Ádám <[FOI #8026 email]> 2017. 09. 14.
7:47 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Ha a kért adatokat a NAIH felszólítása ellenére sem fogják soha
megküldeni, azt világosan jelezzék.

Azért, mert a főkancellár mandátuma 2017. november 15-ig tart, még nem
kell húzni az időt.
(https://kimittud.atlatszo.hu/request/vez... )

Ha önök ennyire elkötelezettek az adateltitkolás iránt, Kiss Hanga kérése
miatt nem fogok pert indítani.

Azt viszont nem ígértem meg, hogy az ország összes ismert hírcsatornájának
nem írok körlevelet

Természetesen a NAIH állásfoglalások csatolásával, anélkül nem lenne olyan
velős...

Üdvözlettel: Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Főigazgató !

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem sóhivatal és nem kellene viccre venni. Ha az ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatos kérésükre válaszul ismét felszólítják önöket az adatok megküldésére, akkor milyen alapon gondolja, hogy majd a szenátusi jegyzőkönyveknél felülvizsgálják álláspontjukat?!

Ha tényleg nem akarják az ellenőrzési jelentéseket meg a jegyzőkönyvet kiadni, hanem addig húzzák az időt, míg a főkancellár megbízása le nem jár, jelzem, nem túl bölcs dolog. Mint azt most láttam, a 94/2017. (IX.05.) számú határozata alapján december 20-ig rektort választanak.

Talán az kell önöknek, hogy a rektorválasztás előtt pár héttel közölje a média: a Semmelweis Egyetem fütyül a törvényekre és a NAIH állásfoglalásokra, a HÖOK elnökhelyettes fedezése fontosabb számukra?!

Jó lenne ha megértené: az ellenőrzési jelentések és a szenátusi jegyzőkönyv úgy is nyilvánosságra fog kerülni. A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság pedig legkésőbb egy év múlva külön egyeztetett időpontban fogja megmutatni nekem az összes szenátusi jegyzőkönyvet, ugyanis addigra fel fognak venni a Semmelweis Egyetemre!

Nem értem önöket, a lehető legdiszkrétebben járok el, pedig milyen egyszerű lenne megírni a médiának, hogy a HÖOK elnökhelyettes szenátusi ülést tett határozatképtelenné, meg hogy TDK előadás nélkül kapott három köztársasági ösztöndíjat, a taxizásairól nem is beszélve...

Megértését megköszönve,

Tisztelettel,

Csalami Ádám
adatigénylő

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem csak hogy nem vizsgálta felül álláspontját, hanem még jelentést is közzétett a Semmelweis Egyetem információszabadsággal kapcsolatos jogsértése tárgyában, ezt itt olvashatja:

http://naih.hu/files/Infoszab_jelentes_N...

Felszólítom, hogy a jegyzőkönyvet haladéktalanul küldje meg részemre, ha el akarja kerülni az eddigi jogsértés következményeit!

2017. november 8.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

 
Iktatószám: 1462- 12 /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Közérdekű adatmegkeresése - a 2013. június 27-i szenátusi ülés
jegyzőkönyvének megküldése -  tárgyában csatolmányként küldöm a
kért  jegyzőkönyvet, az adatvédelmi okokból szükséges részek
kitakarásával.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8026 email]> 2016.11.23. 19:03
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban:
Nftv.) 12. § (7) bekezdés i) pontja alapján
a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013.
június 27-i szenátusi ülés jegyzőkönyvét és az ott hozott határozatokat.

Tájékoztatom, hogy az Nftv. 12. § (7) bekezdés i) pontja kimondja:
"a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit
határozatba kell foglalni, és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni"

A jegyzőkönyvet - bár nyilvánosságát törvény mondja ki - honlapjukon nem
találtam.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátáshoz szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8026 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Csalami Ádám hozzászólt ()

Nekem az jutott eszembe, karácsony alkalmából be kellene nyújtanunk egy adatigénylést.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Szerintem ők azt tekintenék remek karácsonyi ajándéknak, ha meg sem látnának minket itt.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Egyetértek. A hökösöket viszont megajándékozhatjuk.

Csalami Ádám hozzászólt ()

De mit kérjünk ki a HÖK-től?
A taxicsekkeket? Azt csak szilveszter után érdemes.
Jegyzőkönyvek már lettek kikérve. A költéseire is beadtak egyet.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

A hökösök között is vannak becsületesek. Ők (is) megérdemelnek egy közérdekű adatigénylésektől mentes karácsonyt.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Csak EGYET mondj!

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Például az EKK HÖK korábbi és mostani elnöke:
http://vajk-sziget.blogspot.com/2014/09/...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Végre, ilyen is van!
Már ki is találtam az adatigénylést: ennek a díjnak a díjazotti listáját fogom kikérni.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Egy ilyen listára én is kíváncsi vagyok. Hajrá!

Kis György Márk hozzászólt ()

Én a NAIH-hal azért azt is megfuttatnám, hogy a kitakarások mennyire okésak.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Mindenképpen ki fogom kérni a kitakarás menteset is, de már csak jövőre.
Ha nem adják, akkor majd természetesen a NAIH-hoz fordulunk.