Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a nemzeti fejlesztési miniszter által a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: NDN Zrt.) közreműködésével kiírt, a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos alábbi adatokat:

1. a Magyar Állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó nyertes és vesztes pályázatok,

2. a nyertes és a vesztes pályázatok értékelési pontszámai a Pályázati Kiírás 4. melléklete szerinti bontásban, illetve az értékelésről szóló emlékeztetők,

3. értékelést végző bizottságok tagjainak névsora,

4. értékelést végző bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentáció,

5. a pályázaton nyertes pályázók neve, lakcíme, születési helye, születési ideje.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 29.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylők!

 

Az Önök - az atlatszo.hu oknyomozó újságíró portál, a hvg.hu, az index.hu,
a K-Monitor Közhasznú Egyesület, az origo.hu, a Társaság a
Szabadságjogokért egyesület és a Transparency International Magyarország –
által Ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelt közérdekű adat megismerése
iránti megkeresésükre fogadják a mellékelt tájékoztatást!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Vincze, Orsolya,

Ketyeg a 30 napunk a keresetindításra...

2013/5/7 NFM Kommunikáció <[1][email address]>

Tisztelt Adatigénylők!

 

Az Önök - az [2]atlatszo.hu oknyomozó újságíró portál, a [3]hvg.hu, az
[4]index.hu, a K-Monitor Közhasznú Egyesület, az [5]origo.hu, a Társaság
a Szabadságjogokért egyesület és a Transparency International
Magyarország – által Ügyfélszolgálatunkon keresztül igényelt közérdekű
adat megismerése iránti megkeresésükre fogadják a mellékelt
tájékoztatást!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése