A társadalmi felelősségvállalási (CSR) program keretében történt kifizetések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a társadalmi felelősségvállalási (CSR) program keretében történt kifizetéseket és szerződéseket 2013 január - 2014 áprilsi közötti időszakról,
valamint,
ezen szerződésekről, megállapodásokról született döntéseket megalapozó minden dokumentumot, így különösen a döntésre irányuló előterjesztéseket, döntési javaslatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Nem válaszoltak a "Társadalmi felelősségvállalási (CSR) program keretében történt kifizetések" közadat igénylésére, pedig a jogszabály ezt előírja.
A jogszabály értelmében Önöknek 2014. május 1. határidőig kellett volna válaszolni.
Legyenek szívesek a törvényi előírásokat betartani és a kért adatigénylést megválaszolni!

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

17 Melléklet

Tisztelt Ferencz Gábor!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) érkezett 2014. április 16. napján a KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról az Ön – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelme, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Magyar Nemzeti Bank 2013 decemberében elfogadott 2014-2016. évekre vonatkozó hároméves társadalmi felelősségvállalási stratégiájának középpontjában az MNB alapvető feladataihoz illeszkedő, szakmai jellegű támogatások nyújtása, valamint olyan programokhoz kötődő szerepvállalás áll, amelyek össztársadalmi célok megvalósulását segítik elő. Az MNB társadalmi felelősségvállalási programjai az oktatás, a tudományos tevékenység, a pénzügyi ismeretterjesztés, a kultúra és a karitatív célú adományozás széles palettáját ölelik fel. A meghirdetett CSR program keretében az MNB az alábbi szerződéseket kötötte:

Operaház-Erkel Színház
Művészetek Palotája
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Népzene tanszék
Budapest Music Center
Tiszatáj
Egyéni textilművész
Kecskemétfilm
Rajk László Szakkollégium
Amadeus Művészeti Alapítvány
Három Királyfi Három Királylány
Csodalámpa Alapítvány
Közép – Európai Idegsebészeti Alapítvány
Városmajori Alapítvány az Ér- és Szívbetegekért
Képmás
Szépművészeti Múzeum
Pen Klub
Zengafons

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROTOKOLL FŐOSZTÁLY
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése