A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történt kifizetések 2012-ben

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történt kifizetéseket 2012. január 1. óta.
Legyenek szívesek feltüntetni hogy ki, milyen célra és mekkora összeget kapott, ki igényelte a kifizetést és ki döntött a kifizetésről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 22.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Takács Attila, Miniszterelnökség

Ferencz Gábor úr részére,

 

 

Ikt.sz.: I-GHJ/ME/1235/3/2012.

 

 

 

Tisztelt Ferencz Úr!

 

Tekintettel arra, hogy a közérdekű adatigénylésében szereplő adatok
kezelése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. §-a, valamint az 1. számú
mellékletének 10. pontja alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (a
továbbiakban: NGM) feladat- és hatáskörébe tartozik, ezért a közérdekű
adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2012.
(III. 22.) MeG államtitkári utasítás 4. § (3) bekezdése alapján
adatigénylését illetékességből áthelyeztem az NGM-hez.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2012. október 30.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Takács Attila

főosztályvezető

Miniszterelnökség

Igazgatási Főosztály

tel: 06-1-795 6521

fax: 06-1-795 0343

e-mail: [1][email address]

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

1 Attachment

 

Ferencz Gábor

atlatszo.hu

 

 

Tisztelt Ferencz Gábor!

 

A Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 2012-ben történt
kifizetésekkel kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §-a alapján a
tartalékok felhasználásáról a Kormány egyedi határozatban rendelkezik. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 23. §-a alapján a Kormány a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználásáról szóló döntéseit az
államháztartásért felelős miniszter önállóan, vagy az államháztartásért
felelős miniszter és a fejezetet irányító szerv vezetőjének együttesen
benyújtott előterjesztése alapján hozza meg. A Kormány az említett
jogszabályoknak megfelelően járt el minden döntésekor.

 

Mellékelten megküldöm a 2012. évi Rendkívüli kormányzati intézkedésekkel
kapcsolatos adatokat tartalmazó táblázatot.

 

 

Haág Tibor

                                                                                                                                                                                        
főosztályvezető

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése