A Prestige Média Reklámgynökség Kft. hosszútávú szerződéseinek adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Prestige Média Reklámgynökség Kft. között a 2012. július 15-ét követő időszakra fennállt, valamint az adatkérés beérkezésekor fennálló minden szerződést, továbbá e szerződések esetleges módosításait,
b) az a) pont szerinti szerződések végrehajtása körében kiadott teljesítési igazolásokat,
c) az a) pont szerinti szerződések végrehajtása körében a Prestige Média Reklámgynökség Kft. által a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére megküldött valamennyi elektronikus és írásbeli anyagot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 30.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető

MTVA Sajtóiroda, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

13 Attachments

Tisztelt dr. Bodoky Tamás Richárd Úr!

 

2013. szeptember 30-án kelt megkeresésére hivatkozással csatoltan
megküldjük Önnek a Prestige Média Reklámügynökség Kft. 2012. szeptember 5.
napjától hatályos közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésének
kivonatát. Álláspontunk szerint az Info tv. eminens célja a közérdek
„szolgálata”, vagyis az, hogy az adatok megismeréséhez fűződő jog is csak
közérdeken alapulhat, így nyilvánvaló, hogy csak olyan adat, információ
megismerésére terjedhet ki az Info tv.-ben foglalt igény, amely ebből a
szempontból – tehát a közérdek, az átláthatóság stb. - releváns. Erre
tekintettel készítette el az adat kezelője a szerződés releváns adatokat
tartalmazó „kivonatát”. A kivonatban rögzítetteken túl a szerződés olyan
általános szerződési rendelkezéseket tartalmaz, amelyek a már korábban
kiadott szerződéseink alapján a kérelmező fél számára ismertek,  s mintegy
a hasonló jellegű szerződések általános szerződési feltételeinek
tekintendők.

 

Csatoltan megküldjük a teljesítésigazolásokat is.

 

A c) pontban megjelölt kérést azért nem tudjuk teljesíteni, mert ilyen
közbenső munkaanyagok nem születtek.

 

Kérjük fentiek szíves elfogadását, üdvözlettel:

 

Lencsó Rita

 

 

  MTVA Sajtóiroda
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

+36-1/ 759-5535
[2]Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése