a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozókon elhangzottak dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Alkotmányvédelmi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozókon elhangzottakat rögzítő minden dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 22.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

AH Főigazgató Titkárság,

2 Attachments

 

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Cím!
 
Kérésének megfelelően mellékelten csatolom a Laborc-Portik találkozókkal
kapcsolatos dokumentumokat.
 
 
Üdvözlettel:
 
Alkotmányvédelmi Hivatal

AH Főigazgató Titkárság,

1 Attachment

Tisztelt Cím!

 

Ismételten csatolom a Laborc-Portik találkozókkal kapcsolatos doc2.pdf
dokumentumot, amely a korábbiakban a 3. oldaltól technikai körülmények
miatt hibásan került továbbításra.

 

Üdvözlettel:

 

Alkotmányvédelmi Hivatal