a MúzeumCafé és a mandiner.hu partneri viszonya

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre hivatalos kiadványuk, a MúzeumCafé és a politikai véleményportál, a mandiner.hu közötti megállapodást, ami alapján utóbbi partnerének nevezte felületén az előbbit (ld. http://mandiner.blog.hu/2012/04/15/szaz_...). Kérem, részletezze, milyen anyagi vagy természeti juttatásban részesült az elmúlt öt évben bármikor bármilyen munkatársuk, megbízottjuk vagy beszállítójuk, aki valaha is publikált a mandiner.hu oldalon, ill. elődjén a Reakció blogon. Kérem, szintén részletezzék, ki volt a legmagasabb rangú vezetőjük, aki jóváhagyta, hogy a kiadványuk és a politikai portál között partneri viszony állhasson fent. Ha utóbbi sosem történt volna meg, kérem, akkor is részletezzék, milyen vezetői utasítás hogyan szabályozza alkalmazottjaik és üzletfeleik politikai fórumokhoz való viszonyát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 19.

Üdvözlettel:

Sándor László

szm info, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Kedves Érdeklődő!

Köszönjük megkeresését. Munkatársaink elfoglaltságától függően legkésőbb 7
napon belül válaszolunk Önnek.

Általános látogatói információkért látogasson el weboldalunkra:
- múzeumi nyitva tartás:
[1]http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/la... ;
- jegyárak:
[2]http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/la...
- vagy hívja a Szépművészeti Múzeum telefonközpontját a 06-1-469-7100
számon
(H-Cs: 07:30-16:00 h, P: 07:30-14:00 h, a jelzett órákon túl automata
telefonközpont üzemel)

Kellemes látogatást kívánunk!

Közönségszolgálati Osztály
Szépművészeti Múzeum

____

 

Dear Madam/Sir!

 

Thank you for your inquiry. Depending on the occupation of our colleagues
we will answer you latest in 7 days.

 

For visitor information please look at our website following the links
below:

- opening hours:
[3]http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/la...

- ticket prices:
[4]http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/la...

 

We wish you a pleasant visit!

 

Visitor Services

Museum of Fine Arts, Budapest

--------------------------------------------------------------------------

A 2012. július 1-ig látogatható MÚMIÁK TESTKÖZELBEN, ST. GALLENI KALANDOK
és A FOTÓMŰVÉSZET SZÜLETÉSE című kiállításainkat látogassa ingyen Baráti
Kör kártyával!
Visit our exhibitions MUMMIES UNCOVERED, ST. GALLEN ADVENTURES and THE
BIRTH OF ART
PHOTOGRAPHY displayed until 1 July 2012 with your Friends! card for free.
További információ / More information:
http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/ba...

References

Visible links
1. https://port.szepmuveszeti.hu/owa/redir....
2. https://port.szepmuveszeti.hu/owa/redir....
3. https://port.szepmuveszeti.hu/owa/redir....
4. https://port.szepmuveszeti.hu/owa/redir....

dr. Sámuel Balázs, Szépművészeti Múzeum - Budapest

Sándor László úr részére

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Sándor Úr!

 

Kérem engedje meg, hogy a mai napon érkezett megkeresésére vonatkozóan az
alábbi tájékoztatást adjam:

 

A MúzeumCafé elnevezésű folyóirat kiadója nem a Szépművészeti Múzeum,
hanem a Kultúra 2008 Nonprofit Kft.

A MúzeumCafé lapigazgatójának, Lévay Zoltánnak tájékoztatása szerint a
megjelent cikk közlésére a Kft. engedélye alapján került sor, külön
írásbeli szerződés megkötése nélkül. (Több portállal történik egyébként
hasonló jellegű együttműködés a MúzeumCaféban már megjelent cikkek
utólagos közlését érintően - pl. artportal.hu; hg.hu; mult-kor.hu. A
"partner" kitételt így feltehetően a mandiner.hu köznapi értelemben
használta, írásbeli megállapodás megkötésére - ahogyan jeleztem - nem
került sor.)

 

Sem a  Szépművészeti Múzeumnak, sem pedig az említett Kft-nek nincs
információja a munkatársaknak (közalkalmazottak, munkavállalók, megbízók,
beszállítók stb.) az általuk harmadik személlyel létesített jogviszonyok
tartalmát illetően. Erre vonatkozó adatokat sem a Múzeum, sem a Kft. nem
kezel. A megkeresésben megjelölt szervek (mandiner.hu; Reakció blog)
ráadásul nem közfeladatatot ellátó szervek, így vélhetően nem beszélhetünk
közérdekű adatkörről e tárgyban. S ha beszélhetnénk is, az illetékes
adatgazdához kellene fordulnia e tekintetben, nem pedig az adott
szerződésben félként részt nem vevő Múzeumhoz vagy Kft-hez.

 

Az említett munkáltatónál nem került sor olyan szabály bevezetésre, ami a
munkatársakra vagy különösen az üzletfelekre vonatkozóan meghatározná az
érintettek különféle politikai fórumokhoz való viszonyát. (Az üzletfelek
esetén ez fogalmilag teljességgel kizárt lenne jogi alap hiányában.)

 

Megtsiztelő érdeklődését megköszönve,

 

tisztelettel: dr. Sámuel Balázs

                főigazgatói titkárságvezető

 

 

--------------------------------------------------------------------------

A 2012. július 1-ig látogatható MÚMIÁK TESTKÖZELBEN, ST. GALLENI KALANDOK
és A FOTÓMŰVÉSZET SZÜLETÉSE című kiállításainkat látogassa ingyen Baráti
Kör kártyával!
Visit our exhibitions MUMMIES UNCOVERED, ST. GALLEN ADVENTURES and THE
BIRTH OF ART
PHOTOGRAPHY displayed until 1 July 2012 with your Friends! card for free.
További információ / More information:
http://www.szepmuveszeti.hu/web/guest/ba...