Tisztelt Vidékfejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a miniszteri titkárság látogatóinak listáját 2013. március hónapban (név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Info (VM), Vidékfejlesztési Minisztérium

 

A Vidékfejlesztési Minisztériumnak küldött elektronikus levele
megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

idézett részek megjelenítése

Lakatos Lilla, Vidékfejlesztési Minisztérium

Tisztelt Kovács Ildikó!

A Miniszteri titkárság 2013. márciusi hivatalos vendégeivel kapcsolatos levelét a Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya köszönettel megkapta.

Tájékoztatom, hogy beadványát PTKF/ 769-1 / 2013. ügyiratszámon az ügyben illetékes Miniszteri Titkárságnak továbbítottuk. Érdemi tájékoztatás tőlük várható.

Minden jót kívánok!

Tisztelettel:

Lakatos Lilla
társadalmi kapcsolatok referens

Vidékfejlesztési Minisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
e-mail: [email address]

 Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

idézett részek megjelenítése

Tunyogi András Márton Dr., Vidékfejlesztési Minisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

2013. április 8-án kelt közérdekű adatkérése tárgyában – amelyben a
Vidékfejlesztési Minisztérium Miniszteri Titkárságának 2013. március havi
látogatóira vonatkozó adatokat kért – tájékoztatom, hogy a
Vidékfejlesztési Minisztérium nem tartja nyilván az Ön által kért
adatokat, ezért adatkérését teljesíteni nem tudjuk.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, tisztelettel:

 

dr. Tunyogi András Márton

Vidékfejlesztési Minisztérium

Jogi Főosztály

Perképviseleti és Jogtanácsosi Osztály

tel.: (36-1)-795-3664

e-mail: [email address]

www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése