Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a miniszteri titkárság látogatóinak listáját 2013. március hónapban (név, küldő szervezet, dátum).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 8.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[1]Leírás: cid:[email protected]

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak a megkeresésére.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 33. §-a értelmében

harmincnapos ügyintézési határidő vonatkozik a közigazgatási hatósági ügyben
előterjesztett kérelmekre,

amely bizonyos esetekben meghosszabbítható.

 

 

Üdvözlettel:

 

NGM ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

telefon: 06-1-795-5011

[2]www.kormany.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

Kovács Ildikó részére

kimittud.atlatszo.hu

Budapest

 

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

A tárgyi adatigénylésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást tudjuk
adni.

 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § (2) és (3) bekezdése
alapján az alkalmi belépés esetén az elektronikus beléptető rendszerben
kezelt adatokat huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni, erre
tekintettel az elektronikus beléptető rendszer adatbázisából a márciusi
látogatókkal kapcsolatosan tárolt adatok törlésre kerültek.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 27. § (5) bekezdése
szerint: „a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a
döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem
nyilvános.”

 

A Miniszteri Titkárság által a 2013. március hónapi hivatalos látogatókkal
kapcsolatosan kezelt adatok az Info tv. 27. § (5) bekezdése alapján az
adatszolgáltatás időpontjában nem nyilvánosak tekintettel arra, hogy a
Miniszteri Titkárságon látogatást tett személyek kizárólag olyan döntés
meghozatalára irányuló eljárás során tettek hivatalos látogatást, amelyben
döntés még nem született.

 

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

 

NGM Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése