A magyar-orosz nukleáris energetikai együttműködésről szóló Egyezmény aláírására adott felhatalmazás

Az igénylés részben sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a) a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására a felhatalmazást megadó kormánydöntést, az azt tárgyaló kormányülés, ennek hiányában a Kormány két ülése közötti kiadás időpontjának megjelölésével,
b) az a) pont szerinti döntésről a feladatkörrel rendelkező országgyűlési bizottságnak a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (3) bekezdése szerint készült tájékoztatást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 4.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

2 Attachments

 

[1]Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság

Iktatószám: XVII/69/5/(2014)

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

részére

Tárgy: közérdekűadat-adatigénylés - magyar-orosz nukleáris energetikai
együttműködésről szóló egyezmény aláírására adott felhatalmazás

Tisztelt Adatigénylő!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére a tárgyban beérkezett
közérdekű adatigénylése kapcsán a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

 

idézett részek megjelenítése