Tisztelt Közszolgálati Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatot küldeni részemre a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagjainak a közalapítvány megalakulása óta tett hivatalos útjairól, pontosan és részletesen feltüntetve az érintett tagok nevét, az úticélokat, az utazás okát és a kapcsolódó költségeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 9.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Raveczkiné Tompa Judit, Közszolgálati Közalapítvány

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - A kuratóriumi tagok hivatalos útjai

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Raveczkiné Tompa Judit és Balogh László!

Köszönöm szépen a választ!

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó