Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Költségvetési Tanács véleményét a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatról, amelyet 2012. június 11-én a Nemzetgazdasági Minisztérium megkapott (http://www.portfolio.hu/gazdasag/megkapt...). Kérem, hogy a véleményhez az indoklást is csatolni szíveskedjenek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 11.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Állami Számvevőszék

Állami Számvevőszék 
Elnöki titkárság és igazgatási osztály 

Iktatószám: ATJ-120-002/2012.

Romhányi Balázs 

Tisztelt Uram! 

Közérdekű adatigénylését köszönettel kézhez vettük, arra vonatkozóan a
következőkről tájékoztatom. 

A Költségvetési Tanács elnöke Dr. Kovács Árpád, aki - a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 22. §-a szerint -
vezeti, illetve képvisei a Költségvetési Tanácsot. Kérjük, hogy a jövőben
a Költségvetési Tanács tevékenységét érintő kérdésekben a Költségvetési
Tanács elnökét szíveskedjen megkeresni ([1]székhely: 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3., e-mail cím: [email address]). 

Tájékoztatom továbbá, hogy "A Költségvetési Tanács véleménye Magyarország
2013. évi központi költségvetése törvényjavaslatának tervezetéről" című
dokumentum nyilvános, ennek megfelelően az alábbi helyen elérhető: 
[2]http://www.mkogy.hu/efutar/kvet2013/kolt...

Budapest, 2012. június 19. 

Tisztelettel: 

Dr. Dávid Sándor s. k. 
számvevő osztályvezető-főtanácsos

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.mkogy.hu/efutar/kvet2013/kolt...

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Válaszukat, melyben tájékoztattak arról, hogy a Költségvetési Tanács véleménye az Országgyűlés honlapján elérhető, nagyon köszönöm. Sajnos javaslatukkal ellentétben a jövőben is kénytelen leszek Önöktől segítséget kérni mindaddig, amíg nem tudnak nekem egy e-mail címet küldeni, ahol közvetlenül elérhetem Kovács Árpád urat. Megértésüket előre is köszönöm,

üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...