Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Alkotmányvédelmi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Gálszécsy András volt titokminiszter vezette szakértői bizottságnak a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozókon elhangzottakat rögzítő dokumentumok minősítésének feloldhatóságáról szóló jelentését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 23.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

AH Főigazgató Titkárság,

Tisztelt Atlatszo.hu!

Tájékoztatom, hogy a Laborc Sándor és Portik Tamás közötti találkozók
dokumentumai minősítését vizsgáló, Belügyminiszter úr által felállított
szakértői bizottságba az Alkotmányvédelmi Hivatal egy szakértőt delegált.
A vizsgálat eredményeként készített jelentést a szakértői bizottság
Belügyminiszter úr felé továbbította.

Meg kívánom jegyezni, hogy ismereteim szerint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján a jelentés, mint a
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés
megalapozását szolgáló adat tíz évig nem nyilvános jelölést kapott.

Üdvözlettel:

Alkotmányvédelmi Hivatal