A fővárosi utasvárók karbantartására vonatkozó szerződés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a JCDecaux Hungary Zrt. reklámcég fővárosi utasvárók telepítésére, üzemeltetésére, karbantartásárára és reklámcélokra történő felhasználására vonatkozó jelenleg érvényes szerződését és annak valamennyi módosítását. Kérem válaszában emellett pontos címmel szíveskedjen megjelölni a jelenleg a reklámcég kezelésében lévő utcabútorokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 2.

Üdvözlettel:

Sági Katalin

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

'A fővárosi utasvárók karbantartására vonatkozó szerződés' tárgyú adatigénylésemre a mai napig nem kaptam választ, kérem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében 15 napon belül szíveskedjenek arra választ adni.

Üdvözlettel:

Sági Katalin

Kovács Krisztina, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

8 Attachments

Tisztelt Sági Katalin!

Az alábbiakban küldöm a Kommunikációs Igazgatóság válaszát:

2006-ban a szerződés az Intermédia Kft-vel köttetett. Ebben a szerződésben változtatás azóta nem történt, nem módosult. A cég neve jogutódlással először 2010-ben Epamédia Zrt-re, majd 2014-ben JCDecaux Zrt-re változott. Jelenleg is ezen a néven működnek. A csatolt telepítési listákból megismerheti a cég kezelésében lévő utcabútorokat, valamint küldjük az alapszerződést is.

Üdvözlettel:
Kovács Krisztina
sajtóreferens

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Kommunikációs Igazgatóság
1052 Budapest Városház u. 9.-11.
telefon: +36 1 327-1071; fax: +36 1 327-1824

idézett részek megjelenítése