A devizahitelezésről és végtörlesztésről szóló tanulmány

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közpolitikai Kutatások Intézete!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a devizahitelezésről és végtörlesztésről készült tematikus szakpolitikai elemzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 28.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.

Gallai Sándor Dr., Közpolitikai Kutatások Intézete

Tisztelt Átlátszó.hu!

A Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) által a devizahitelezés és a végtörlesztés tárgyában készített, az elemzés megküldésére irányuló, 2012. augusztus 28-án előterjesztett adatigénylésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom:

A KKI – a Közpolitikai Kutatások Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2011. (III. 25.) KIM utasítás mellékletének 3. § (2) bekezdése alapján – szakmai alapfeladatai körében a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatokat elemzi, és egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatásokat nyújt.

A devizahitelezés és végtörlesztés tárgyában készített tanulmány államigazgatási döntés előkészítésének folyamatában keletkezett, a döntés megalapozására szolgált. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (5) bekezdése szerint a „közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.”

A KKI által készített, államigazgatási döntés megalapozására szolgáló elemzéseinek a döntés meghozatalát követően történő megismerhetővé tétele a KKI álláspontjának a jövőbeli döntések előkészítése során történő szabad kifejtését, s ezáltal a KKI mint közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné, ezért az Info tv. 27.§ (6) bekezdése alapján a tanulmány tartalmának megismerésére nincs lehetőség.

Az Infotv. 31. §-a alapján adatigénylésének elutasítása miatt a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat jelen levelünk közlésétől számított harminc napon belül, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Üdvözlettel:

Gallai Sándor
főigazgató

idézett részek megjelenítése

Gallai Sándor Dr., Közpolitikai Kutatások Intézete

5 Attachments

 • Attachment

  iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.1.old..jpg.jpg

  11 Download

 • Attachment

  iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.2.old..jpg.jpg

  11 Download

 • Attachment

  iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.3.old..jpg.jpg

  11 Download

 • Attachment

  iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.4.old..jpg.jpg

  11 Download

 • Attachment

  iso 8859 2 Q Heti H E1tt E9r 2011.09.20.5.old..jpg.jpg

  11 Download

Tisztelt Átlátszó.hu!

 

Korábbi kérésük tárgyában a KKI felügyeletét ellátó KIM miniszter
hozzájárult a kért elemzés elküldéséhez.

 

Üdvözlettel:

 

Gallai Sándor

 

 

idézett részek megjelenítése