A bajai időközi választás kampányköltségei

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a bajai időközi önkormányzati választásra 2013.
augusztus, szeptember és október hónapokban a Párbeszéd Magyarországért által elköltött kampányköltségek tételes összesítését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 15.

Üdvözlettel:

dr. Bodoky Tamás Richárd
ügyvezető
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Párbeszéd Magyarországért

Your mail to 'Sajto-stab' with the subject

Közérdekűadat igénylés - A bajai időközi választás
kampányköltségei

Is being held until the list moderator can review it for approval.

The reason it is being held:

Nem listatag küldött levelet a csak tagoknak elérhető listára.

Either the message will get posted to the list, or you will receive
notification of the moderator's decision. If you would like to cancel
this posting, please visit the following URL:

https://parbeszedmagyarorszagert.hu/mail...

Együtt 2014 Sajtó,

1 Attachment

Tisztelt Kolléga!
Mellekelten küldöm a bajai időközi választással kapcsolatos
költségadatokat.
Üdvözlettel,
Együtt-PM Sajtó