A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat Költségvetési Tanácsnak véleményezésre átadott változata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatnak és a hozzá kapcsolódó teljes háttéranyagnak azt a változatát, amelyet a nemzetgazdasági minisztérium ma a Költségvetési Tanács elé terjesztett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 20.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

NGM/27341/2014 - közérdekű adatigénylés

 

Romhányi Balázs

részére

 

E-mail: [1][FOI #3293 email]

 

 

Tisztelt Romhányi Balázs!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. október 20-án érkezett
közérdekű adatigénylésével összefüggésben - melyben a 2015. évi
(Költségvetési Tanácsnak átadott) költségvetési törvényjavaslatot és annak
teljes háttéranyagát kérte – tájékoztatjuk, hogy az adatigénylést
elektronikus formában (pdf) csatolt mellékletként teljesítjük.

 

Melléklet:

-          2015 terv fokotet 1020.pdf

 

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

A törvényjavaslat főkötetének a Költségvetési Tanácsnak átadott változatát köszönettel megkaptam, de adatigénylésemnek - amint azt válaszukban Önök is megismétlik - része volt a teljes háttérszámítási anyag is. Az, hogy ilyen háttérszámítások készültek és a Tanácshoz eljutottak, egyértelműen kiderül az Állami Számvevőszék e témában készített elemzéséből is. Ennek megfelelően kérem, hogy a háttéranyagot - az adatigénylésnek megfelelő határidőre, azaz ma éjfélig legyenek szívesek részemre elektronikus úton eljuttatni.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

NGM/27341/2014 - közérdekű adatigénylés

 

Romhányi Balázs

részére

 

E-mail: [1][FOI #3293 email]

 

 

Tisztelt Romhányi Balázs!

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium részére 2014. november 4-én érkezett
ismételt közérdekű adatigénylésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a kért
anyagokat elektronikus formában (zip) csatolt mellékletként megküldjük.

 

Melléklet:

-          2015 hatteranyag.zip

 

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[2][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése