Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Tarnai Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

66/2017. (X. 16.) OP szakutasítás módosításitásának kezdeményezésére adott válasz

We're waiting for dr. Tarnai Dóra to read a recent response and update the status.

Tisztelt Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a BVOP Legfőbb Ügyészségnek adott válaszát a Telekom hálózatos, nem nyilvános távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2017. (X. 16.) OP szakutasítás módosítási kezdeményezésével kapcsolatban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 13.

Üdvözlettel:

dr. Tarnai Dóra

Pomázi Dr. Anna, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt dr. Tarnai Dóra!

 

Mellékelten továbbítom a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére elektronikus üzenetben küldött beadványára kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Pomázi Anna

 

Tisztelt Dr. Pomázi Anna!

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmemre 2018. március 29. napján továbbított válaszában arról tájékoztatott, hogy a 66/2017 (X.16.) OP szakutasítás módosítási kezdeményezésével kapcsolatban, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a Legfőbb Ügyészség megkeresésére adott, a BVOP álláspontját tartalmazó válasz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem nyilvános.

2018. március 13. napján a Legfőbb Ügyészség részére is elküldtem egy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet a 66/2017 (X.16.) OP szakutasítás módosítási kezdeményezése tárgyában. A Legfőbb Ügyészség 2018. március 28. napján továbbított válaszában eleget tett a kérelemnek és nyilvánosságra hozta a BVOP részére küldött Bv. 1058/2017/2. számú dokumentumot.

Erre tekintettel kérem, jelöljék meg, milyen döntéshozatali eljárás képezi a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmem elutasításának alapját, továbbá azt, hogy kik, milyen eljárásban és milyen határidők mellett döntenek.

Üdvözlettel:

dr. Tarnai Dóra

BV, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1 Attachment

Tisztelt dr. Tarnai Dóra!

 

Mellékelten továbbítom a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére elektronikus üzenetben küldött megkeresésére kelt választ.

 

Tisztelettel: dr. Pomázi Anna

 

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Tarnai Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.