Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mely orgánumukban, mikor, hol ment le a tájékoztatás az ellenzék 5 pontjáról, s ennek elérhetőségét legyenek kedvesek elküldeni:

1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan! Vonják vissza a szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt!

2. Kevesebb rendőri túlórát!

Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós maximum! Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

3. Független bíróságokat!

Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!

4. Európai Ügyészséget!

Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér egy beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

5. Független közmédiát!
Nem akarunk több pártállami propagandahíradót látni! Követeljük a sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, Papp Dániel azonnali leváltását!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 23.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

Tisztelt Szerb Tamás!

Ön 2018. december 23. napján a [1]kimittud.atlatszo.hu portálon keresztül
a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz (a továbbiakban:
MTVA) az alábbi adatigénnyel fordult:

„Mely orgánumukban, mikor, hol ment le a tájékoztatás az ellenzék 5
pontjáról, s ennek elérhetőségét legyenek kedvesek elküldeni:

1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben
elfogadhatatlan! Vonják vissza a szabálytalanul elfogadott
rabszolgatörvényt!

2. Kevesebb rendőri túlórát!

Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós maximum! Tartsa
be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

3. Független bíróságokat!

Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! Nem kérünk a Fidesz
által irányított bírókból!

4. Európai Ügyészséget!

Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér egy
beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

5. Független közmédiát!

Nem akarunk több pártállami propagandahíradót látni! Követeljük a
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, Papp Dániel azonnali
leváltását!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet
e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a [2]kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.”

A fentiekben foglalt adatigény tekintetében javasoljuk Önnek a
www.[3]mediaklikk.hu-n történő tájékozódást. Egyebekben tájékoztatjuk,
hogy az Ön által kért összetettségű adatok az MTVA-nál nem lelhetőek fel.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentést tehet a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igénye elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[4][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[5]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

________________________________________
Feladó: toma <[6][FOI #12055 email]>
Elküldve: 2018. december 23. 18:12
Címzett: Közönségszolgálat
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - 5 pont

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mely orgánumukban, mikor, hol ment le a tájékoztatás az ellenzék 5
pontjáról, s ennek elérhetőségét legyenek kedvesek elküldeni:

1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben
elfogadhatatlan! Vonják vissza a szabálytalanul elfogadott
rabszolgatörvényt!

2. Kevesebb rendőri túlórát!

Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az Európai Uniós maximum! Tartsa
be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

3. Független bíróságokat!

Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! Nem kérünk a Fidesz
által irányított bírókból!

4. Európai Ügyészséget!

Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér egy
beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

5. Független közmédiát!
Nem akarunk több pártállami propagandahíradót látni! Követeljük a
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, Papp Dániel azonnali
leváltását!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [7]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 23.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[8][FOI #12055 email]

Ha a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem a(z)
[9][MTVA request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([12]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [13]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [14]here.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [15]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [16]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. http://mediaklikk.hu/
4. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #12055 email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. mailto:[FOI #12055 email]
9. mailto:[MTVA request email]
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
12. http://kimittud.atlatszo.hu/
13. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
14. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
15. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
16. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...