5 millió forintot elérő szerződések listája Magyar Zene Háza

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Magyar Zene Háza Nonprofit Kft.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Zene Háza Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2020.08.18. és 2021.03.31. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát, összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 7.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Magyar Zene Háza, Magyar Zene Háza Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Alábbi, 2021. április 7. napján küldött közérdekű adatigénylésének
határidejét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján 15 nappal, 2021. május 7. napjáig meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

Magyar Zene Háza

[1]www.zenehaza.com

 

idézett részek megjelenítése

Magyar Zene Háza, Magyar Zene Háza Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2021. ápr.7-én kelt Közérdekű adatigénylés tárgyban küldött levelére
hivatkozva küldjük a kért listát.

 

PARTNER SZERZŐDÉS TÁRGYA ÖSSZEG DÁTUM
Városliget Zrt. Szolgáltatások nyújtása         19 500 2020.12.01.
000,00 Ft
Közbeszerzési
Okfon Zrt. eljárásokkal összefüggő,           8 000 2021.01.04
járulékos közbeszerzési 000,00 Ft
szolgáltatások nyújtása
Megbízás könyvelési,
bérszámfejtési, adózási,
Bergmann Könyvelő pénzügyi feladatok,           9 900 2021.02.01
Iroda Kft. valamint képviseleti és 000,00 Ft
tanácsadási tevékenység
ellátására
Az állandó kiállítással
kapcsolatos tartalmak   1 362 817 071,00
Magyar Építő Zrt. szállítása és azokhoz Ft 2021.03.05
kapcsolódó feladatok
teljes körű elvégzése
Főnix MMK Kft IT tanácsadási feladatok         48 000 2021.03.17
ellátása 000,00 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Magyar Zene Háza

[1]www.zenehaza.com

 

 

 

From: Magyar Zene Háza <[Magyar Zene Háza request email]>
Sent: Thursday, April 22, 2021 5:33 PM
To: Erdélyi Katalin <[FOI #17873 email]>
Subject: RE: Közérdekű adatigénylés - 5 millió forintot elérő szerződések
listája Magyar Zene Háza - Magyar Zene Háza Nonprofit Kft.

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Alábbi, 2021. április 7. napján küldött közérdekű adatigénylésének
határidejét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján 15 nappal, 2021. május 7. napjáig meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

Magyar Zene Háza

[2]www.zenehaza.com

 

idézett részek megjelenítése