5 millió forintot elérő szerződések listája PIP 2018-2020

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018.01.01. és 2020.12.10. között kötött, nettó ötmillió forintot elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát, összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 11.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s 5 milli forintot el r szerz d sek list ja PIP 2018 2020 PIP K z p Duna Menti T rs gfejleszt si Nonprofit Kft..txt

    4K Download View as HTML

Your message

Subject: Közérdekű adatigénylés - 5 millió forintot elérő szerződések listája PIP 2018-2020 - PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

was not delivered to:

[PIP Nonprofit Kft. request email]

because:

User info ([PIP Nonprofit Kft. request email]) not listed in Domino Directory

Sent request to PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. again, using a new contact address.

PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A 2020. december 15. napján a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési
Nonprofit KFT (a továbbiakban: Társaság) részére elektronikus formában
megküldött, a Társaság nettó 5 millió forintot elérő szerződéseire
vonatkozó, közérdekű adatigénylésével összefüggésben mellékelten küldjük
Társaságunk válaszát.

Üdvözlettel,
PIP Nonprofit KFT

Tisztelt PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin