Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2024.05.01. és 2024.05.31. közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek számát:
Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online értékesített egyaránt,
jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

Sásd-Komló
Komló-Sásd
DOMBÓVÁR-KOMLÓ
KOMLÓ-DOMBÓVÁR
Budapest-Komló
Komló -Budapest

útvonalra
értékesített jegyek számát.

TOVÁBBÁ:
VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállóhelyre lebontva és összesen:
A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2024.05.01-2024.05.31. között.
Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott) egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye bérlettel utazók száma.
(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a Vármegyebérlet és Országbérlet, valamint az új 24 órás jegyek értékesítési és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 12.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2024.06.12. napon beérkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.[1][1]

 

Elsősorban felhívjuk a figyelmét, hogy május közepétől az informatikai
rendszerek fejlesztésének köszönhetően a menetjegyek is validálhatók,
ezért most már a módváltó buszokon validálják a vonatkozó vonatjegyeket.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2024.05.01-05.31-ig terjedő időszakra
vonatkozóan a Társaságunk kezelésében lévő utasforgalmi és
jegyértékesítési adatokat.

 

Vonal Jegydarab Utazásszám
47 754 672

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek esetében a jelzett
időszakban vásárolt belföldi menetjeggyel vagy bérlettel legalább 1
állomásközt utaztak a 47-es vonal önálló, Godisa – Komló szakaszán (is).
Tekintettel arra, hogy a vonal Dombóvár – Godisa szakasza a 40-es vonallal
közös, az önálló szakaszt nem érintő utazások a 40-es vonali utasoktól nem
különíthetőek el.

 

Településenkénti utasforgalom:

 
Állomás Jegydarab Utazásszám
Dombóvár 47 356 15 076
Kaposszekcső 89 87
Vásárosdombó 368 355
Sásd 1 988 1 186
Godisa 147 138
Magyarszék 61 61
Mecsekjánosi 6 6
Mecsekpölöske 1 1
Komló 422 365

 

A fenti szám tartalmazza mindazon utazásokat, akik fent jelzett időszakban
vásárolt belföldi jegyén vagy bérletén feltüntetett viszonylat egyik
végpontja az adott állomás. A táblázat nem tartalmazza azokat az
utazásokat, amelyek az adott állomáson átszállás céljából használtak. Több
vonalat kiszolgáló állomás utasforgalma bármely érintett vonalra, illetve
vonalról történő utazásokat tartalmazza.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem tartalmazzák a bérletes utasok
számát, miközben a rendszeresen közlekedők nagyobbik része nem jegyet,
hanem bérletet vált – különösen igaz ez az ország- és vármegyebérletek
bevezetése óta. Kisebb, de nem elhanyagolható mértékben ugyancsak tovább
növeli az adott viszonylatokon közlekedő utasok számát az, hogy ott
nemcsak a vonat és a pótlóbusz kínál ingázási, illetve közlekedési
lehetőséget, hanem a Volánbusz is.

 

Adataink alapján a Volánbusz menetrend szerinti járatai is átvették a
helyi utasok egy részét. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésének
egyik fő oka éppen az volt, hogy szűnjön meg az évtizedes kényszer, hogy
az utasok a Volánbusz és a vasút szolgáltatásai közül szigorúan csak az
egyiket használhassák. Ezek után ma már minden napos, hogy egy térségen
belül az az úticél és időpont függvényében ezeket a szolgáltatásokat
felváltva használják.

 

A MÁV-START által Komló indulási vagy célállomással értékesített
menetjegyek:

 

Komló állomási jegydarab
jegyfajtánkénti  és  
kedvezményenkénti bontásban
Jegyfajta Kedvezmény típus Jegydarab
Menetjegy 50%-os menetjegy 127
Díjmentes élőállat
Menetjegy viteldíj 1
Díjmentes jegy 65
Menetjegy éven felüli 33
Hitelezett BV (BM
Büntetésvégrehajtó
Országos
Menetjegy Parancsnoksága) 1
Menetjegy Hungary Card 50% 0
Menetjegy Kerékpárjegy 1
Menetjegy Kutya jegy 1
MÁV-START arcképes
munkavállaló
Menetjegy (díjmentes) 5
Menetjegy START Klub 50% 6
Menetjegy Teljes árú 246
Díjmentes 14 éven aluli
jegy (díjmentes) 122
Díjmentes Csoport kísérője
jegy (díjmentes) 10
Ellátottak
Díjmentes utalványa
jegy (díjmentes) 32
Díjmentes Fogyatékkal élők
jegy (díjmentes) 21
Díjmentes Magyarország24
jegy (díjmentes) 3
Díjmentes Országbérlet
jegy (díjmentes) 75
Felár Kerékpárhelyjegy 1

 

Ezen táblázatban a díjmentességi sorokban technikai jegyek (azaz
kinyomtatva nincsenek) darabszámát tartalmazza, abban az esetben, ha a
kezelő vagy az utas kiválaszt egy díjmentes alanyt, és az adott utazáshoz
valamilyen fizetős jegyet (jellemzően helyjegyet) vásárol, pl.
Komló–Sásd–Budapest utazást állít be, és Sásdtól InterCityvel utazik,
ebben az esetben egy technikai Komló–Budapest díjmentes menetjegyet is
rögzít a rendszer.

Az alábbi táblázat tartalmazza a

-        Sásd-Komló

-        Komló-Sásd

-        Dombóvár-Komló

-        Komló-Dombóvár

-        Budapest-Komló

-        Komló –Budapest viszonylatra vonatkozó értékesített jegyek
számát.

Viszonylat Jegydarab
Sásd - Komló 0
Komló - Sásd 0
Dombóvár -
Komló 107
Komló -
Dombóvár 79
Budapest-Komló 239
Komló
-Budapest 184

 

A fenti táblázat tartalmazza mindazon utazásokat, amelyek a fenti
időszakban vásárolt belföldi menetjegyükön vagy bérletükön feltüntetett
viszonylat az adott viszonylat (Budapest esetében bármelyik budapesti
vasútállomás).

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatok egyike sem tartalmazza
azokat az utasokat, akik:

-      vármegye vagy országbérlettel vagy napijegyekkel utaztak;

-      helyettesítő vonaljeggyel utaztak (kivéve a helyettesítő
vonaljegyeket részletező táblázat)

-      nem gépi kiadású vagy viszonylatmegjelölés nélküli jeggyel utaztak;

-      jogszabály alapján díjmentesen utaztak (65 év felettiek, 14 év
alattiak, fogyatékossági támogatásban részesülők, ellátottak utazási
utalványával rendelkezők, nagycsaládosok, utazási jogosultsággal
rendelkező határon túli magyarok);

-      START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaztak;

-      vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ[2][2] és a MÁV-START részére az alábbi
adatok tekintetében benyújtott adatigénylését a MÁV-START teljesíti. Az
alábbi táblázat tartalmazza a 2024.05.01 – 2024.05.31. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan a VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatokat.
A táblázat tartalmazza megállóhelyre lebontva a vonathelyettesítő
autóbuszon kiadott helyettesítő vonaljegyek számát (megállóhelyre
lebontva), továbbá az ország és vármegyebérletek számát.

Budapest, 2024. június

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

-----Original Message-----
From: Borbás Sándor <[email cím]>
Sent: Wednesday, June 12, 2024 5:01 AM
To: MÁV-START Zrt. közadat <[MÁV-START Zrt. kérő e-mail]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - 47-es vasútvonal utasforgalmi adatai
2024. MÁJUS

 

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

47-es vasútvonal (településenkénti és összesen) 2024.05.01. és 2024.05.31.
közötti időszakra vonatkozó utasforgalmi adatait.

 

Illetve KOMLÓ állomás utasforgalmi adatait / az értékesített menetjegyek
számát:

Mindazon értékesített jegyek számát amelyek kiinduló vagy célállomása
KOMLÓ (vonathelyettesítő autóbuszon vásárolt és gépi kiadású és online
értékesített egyaránt, jegyfajtánkénti és kedvezményenkénti bontásban).

 

Továbbá, amennyiben lehetséges, megjelölve a digitálisan tárolt és ez
által kimutatható adatokból leszűrhető információkat:

 

Sásd-Komló

Komló-Sásd

DOMBÓVÁR-KOMLÓ

KOMLÓ-DOMBÓVÁR

Budapest-Komló

Komló -Budapest

 

útvonalra

értékesített jegyek számát.

 

TOVÁBBÁ:

VOLÁNBUSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállóhelyre
lebontva és összesen:

A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott
vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2024.05.01-2024.05.31. között.

Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (számlálójeggyel kimutatott)
egyéb utazásra alkalmas igazolással, illetve országbérlettel, vármegye
bérlettel utazók száma.

(A rendelkezésre álló adatokat is legyenek kedvesek megküldeni a
Vármegyebérlet és Országbérlet, valamint az új 24 órás jegyek értékesítési
és felhasználási tapasztalatai kapcsán a térségre vonatkozóan.)

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2024. június 12.

 

Üdvözlettel:

 

Borbás Sándor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[3][email cím]

 

Is [4][MÁV-START Zrt. kérő e-mail] the wrong address for Közérdekűadat requests to
MÁV-START Zrt.? If so, please contact us using this form:

[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[6]http://kimittud.hu/help/officers

 

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

────────────────────────

[7][1] Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésében megadott személyes adatait
a MÁV-START Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A MÁV-START Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a MÁV-START Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
MÁV-START Zrt. honlapján a következő linken az 4.2. pontban:
[8]https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...

[9][2] Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait a
VOLÁNBUSZ Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1a)
bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeli. A VOLÁNBUSZ Zrt.
adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos jogait
a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely elérhető a
VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

References

Visible links
1. file:///tmp/foiextract20240627-1158292-sgubbf#_ftn1
2. file:///tmp/foiextract20240627-1158292-sgubbf#_ftn2
3. mailto:[email cím]
4. mailto:[MÁV-START Zrt. kérő e-mail]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers
7. file:///tmp/foiextract20240627-1158292-sgubbf#_ftnref1
8. https://www.mavcsoport.hu/mav-start/bemu...
9. file:///tmp/foiextract20240627-1158292-sgubbf#_ftnref2

idézett részek elrejtése