25 év alattiak SZJA mentessége - településsoros adat

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozásul a Magyar Közlöny 81. számában megjelent a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosításáról szóló 2021. évi XXXIV. törvényre, melynek értelmében a 25. életévét be nem töltött magánszemély összevont adóalapját a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökkenti.:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, települési bontásban, a fenti adókedvezményre jogosultak darabszámát (fô).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 8.

Üdvözlettel:

Bódi Mátyás

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban írt levelére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

Az adatkérésében megjelölt 25 életévét be nem töltött magánszemély összevont adóalapját csökkentő 25 év alatti fiatalok kedvezménye az 1995. évi CXVII. törvény alapján 2022. január 1-től vehető igénybe.
Az előzőek alapján a 25 év alatti fiatalok kedvezményét az érintett adózók a 2022. évre vonatkozóan benyújtandó személyijövedelemadó-bevallásukban fogják szerepeltetni, melynek benyújtási határideje 2023. május 22.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. december 22.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Nemzeti Adó és Vámhivatal!

Köszönettel vettem válaszukat.
A 2023-as adóbevallás időszakában majd visszatérünk rá.

Boldog Új Évet kivánok!

Üdvözlettel:

Bódi Mátyás