Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azon budapesti szavazókörök listáját, amelyek érvénytelennek minősített szavazólapjai között a 2024-es főpolgármester-választás újra számolása során olyan szavazólapot találtak, amelyet eredetileg azért számoltak érvénytelennek, mivel Szentkirályi Alexandrára és Vitézy Dávidra egyaránt szavazott a szavazatot leadó szavazópolgár.
Kérem minden érintett szavazókör esetében tüntessék fel, hogy hány ilyen szavazólapot találtak az adott szavazókörben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Mivel adatigénylésemben elektronikus másolatban és elektronikus úton kérem az adatok kiadását, ezért az adatigénylés teljesítéséért az Infotv. 29. § (3)-(5) bekezdései alapján költségtérítés megállapítására nincs mód. Ha az adatok kiadása a kért módon lehetetlen volna, és iratmásolatok adathordozókra másolásához és kézbesítéséhez kapcsolódóan a hivatkozott törvényi rendelkezések alkalmazásával mégis költségtérítést állapítanának meg, úgy kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson erről. Ebben az esetben azt is kérem, hogy a tájékoztatásban tételesen jelölje meg a költségtérítés számítása során figyelembe vett költségtényezőket.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 17.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Választási Információs Szolgálat, Nemzeti Választási Iroda

2 Melléklet

Tisztelt Waldmann Tamás Úr!

 

Mellékelve küldjük dr. Nagy Attila Elnök Úr válaszlevelét megkeresésével
kapcsolatban.

 

Választásokkal kapcsolatos további kérdését a Nemzeti Választási Iroda
(1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 36-1-795-3310 telefonszámán vagy a
[1][Nemzeti Választási Iroda kérő e-mail] e-mail címen teheti fel.

 

Tisztelettel:

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT  

1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

Telefon: +36 1 795 3310

E-mail: [2][Nemzeti Választási Iroda kérő e-mail]

[3]www.valasztas.hu

                                       

T

Tisztelt Levélíró! Tájékoztatjuk, hogy fenti levelében megadott személyes
adatait a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján (
[4]http://www.valasztas.hu ) közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban
részletesen leírt szabályok szerint kezeljük.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése