Tisztelt Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2013. évi beszámoló,
mellékletek,
könyvvizsgálói jelentés,
IT jóváhagyó jegyzőkönyv,
FB jóváhagyó jegyzőkönyv,
elfogadó alapítói határozat,

tekintettel arra, hogy ezen dokumentumok jogellenesen nem elérhetők a társaság honlapján.

http://nisz.hu/kozadat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 5.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Sidló Noémi, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

6 Attachments

Tisztelt Uram!

Hivatkozással a 2014. június 05-én benyújtott közérdekű adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmére, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdése alapján, mellékelten küldöm önnek a NISZ Zrt. éves beszámolóját a 2013. évről, a kiegészítő mellékleteket, a független könyvvizsgálói jelentést, az Igazgatóság és a Felügyelő bizottság jóváhagyó határozatait, valamint az elfogadó alapítói határozatot.

Üdvözlettel,

Sidló Noémi
osztályvezető
Kommunikációs Önálló Osztály
Stratégiai Ágazat

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1135 Budapest, Csata u. 8.
Tel: +36 1 459 4200p57021
Mobil: +36 30 256 8701
Fax: +36 1 303 1000
Email: [email address]
www.nisz.hu

idézett részek megjelenítése