2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2013-as Kecskeméti Nemzetközi Repülőnapra a Kormány által, a Honvédelmi Minisztérium koordinálásával a jó tanulmányi eredményeket elérő, szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek számára biztosított kétezer darab térítésmentes belépőt
- milyen kiválasztás után és kiknek ítélték oda (az iskolák és egyéb intézmények tekintetében a tanulószám pontos megjelölésével);
- ténylegesen hányan vették igénybe;
- mi lett azon belépők sorsa, amelyeket nem használtak fel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Nagy Ildikó,

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Megkeresésére küldöm a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal válaszát.

 

 

A Honvédelmi Minisztérium 2000 darab szociális jegyet ajánlott fel a
repülőnapra a Kormányhivatalok részére, melyből a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal 100 darabos keretet kapott. A szociális jegyek szétosztása
során a Kormányhivatalok az illetékességi területükről jelölhettek ki 100
fő olyan szociálisan rászoruló diákot, akik életkoruknál fogva
érdeklődhetnek a katonai repülés és a katonai életpálya iránt, azonban
anyagi lehetőségeik korlátozott volta miatt nem, vagy csak nehezen
juthattak volna el erre az eseményre. A kiválasztás során a két fő
szempont a tanulmányi eredményük és a szociális helyzetük volt. A
kiválasztásban a Kormányhivatal az iskolaigazgatók, tanárok döntésére
támaszkodva határozta meg azt a 100 főt, akik a megyéből  szociális jegyek
birtokában részt tudnak venni a Nemzetközi Repülőnapon.

 

Regisztráltak:

1.      Brassai Sámuel Műszaki Középiskola:  5 fő

2.      Szent József Gimnázium és Kollégium: 16 fő

3.      Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola: 31 fő

4.      Széchenyi István Mezőgazdasági Szakiskola: 11 fő

5.      Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola: 6 fő

6.      Arany János Gimnázium és Szakközépiskola: 14 fő

7.      Nevelési és iskolai oktatást segítő részleg: 17 fő

 

Közülük 75 fő vett részt a repülőnapon. Többen az indulás előtti utolsó
napokban jelezték, hogy egészségügyi vagy családi okok miatt nem tudnak
menni a rendezvényre. Az idő rövidsége miatt újabb diákok kiválasztására
nem volt lehetőség.

 

Tisztelettel:

 

 

Nagy Ildikó

sajtóreferens

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Debrecen

Piac u. 54.

Tel: 52/504 102

06 20 804 7310

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagy Ildikó!

Köszönöm a választ.
Jól értem, hogy a diákok által fel nem használt jegyek senki által nem kerültek felhasználásra?
Illetve kérem, szíveskedjen tájékoztatni, hogy a "Nevelési és iskolai oktatást segítő részleg" pontosan melyik intézményben található.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az iskolaigazgatók és tanárok segítségével kiválasztott diákok nevét eljuttattuk a Honvédelmi Minisztériumba, ahonnan névreszóló meghívót postáztak az érintetteknek, ezzel a meghívóval tudtak bejutni a rendezvényre. A kormányhivatalnál egyáltalán nem voltak jegyek.

A nevelési és oktatási részleg a feltüntetett létszámban a megyéből a "KatonaSuli" programban részt vevő, az említett iskolákban honvédelmi oktatást végző katonai oktatók, valamint a repülőnapra utazó kiskorú diákok szülei, családtagjai.

Üdvözlettel:

Nagy Ildikó
sajtóreferens
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debrecen
Piac u. 54.
Tel: 52/504 102
06 20 804 7310

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nagy Ildikó!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin