Tisztelt Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2012. 05. 24. tartott Közmeghallgatáson (Falugyűlésen) bemutatott:
- 1. napirendi pont: "Tájékoztató a község 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról" prezentációt
- 2. napirendi pont: "Tájékoztató a község 2012. évi költségvetéséről" prezentációt
- A lakossági kérdések napirendben a - plázastop alá eső - Linum Bevásárló Udvar kapcsán Györgyi Zoltán főépítész által bemutatott prezentációt

Amennyiben fenti Powerpoint fájlok már elérhetőek az Önkormányzat weblapjáról, kérem továbbítsa részemre azok közvetlen linkjeit, mivel jelen adatigénylés leadásának napjáig, minden igyekezetem ellenére nem találtam meg azokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 30.

Üdvözlettel:
Fáber Dávid - Nagykovácsi.net főszerkesztő

Fáber Dávid hozzászólt ()

A Nagkovácsi.net fórumának "Közérdekű adatigénylések" témájához bemásolva az oldal linkje:
http://nagykovacsi.net/forum/viewtopic.p...

Nagykovacsi Hivatal,

Tisztelt Fáber Dávid!

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatigénylésére a kért prezentációk a
www.nagykovacsi.hu oldalon az alábbi linken elérhetők:
http://www.nagykovacsi.hu/?page=static_p...

Üdvözlettel:
Tóthné Pataki Csilla
jegyző