Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Teleki Éva, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

2005-2018 Évre vonatkozó könyvvizsgálati jelentések

We're waiting for Teleki Éva to read a recent response and update the status.

Tisztelt Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Solymár Nagyközség Önkormányzatának és a Solymári Településüzemeltetési kft. 2005-2018 évekre vonatkozó könyvvizsgálati jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 14.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Tisztelt Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Alább olvasható kérelmemet 2019. november 14.-én küldtem el. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnak, mint adatkezelőnek 15 napon belül kell választ adni. Pótolják az elmaradt kötelezettséget!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Solymár Nagyközség Önkormányzatának és a Solymári Településüzemeltetési kft. 2005-2018 évekre vonatkozó könyvvizsgálati jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 2.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Címzett!

Mellékelten továbbítom a megadott határidőig rendelkezésünkre álló önkormányzati jelentéseket, adatokat, az iktatási program változása miatt több idő kell az adatok beszerzéséhez.

A könyvvizsgálóval egyeztetve a hiányzó adatokat is haladéktalanul megküldjük természetesen.

Tisztelettel:

Dr. Beregszászi Márk
Solymár Nagyközség Jegyzője
Tel.: +36-26-560-600
Fax: +36-26-560-609
www.solymar.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

idézett részek megjelenítése

Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Attachments

Tisztelt Címzett!

Ismételten küldöm 2011-2018. év közötti önkormányzati könyvvizsgálói jelentéseket.

Tisztelettel:

Dr. Beregszászi Márk
Solymár Nagyközség Jegyzője
Tel.: +36-26-560-600
Fax: +36-26-560-609
www.solymar.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Beregszászi Márk!

Köszönöm a "2005-2018 Évre vonatkozó könyvvizsgálati jelentések" című közérdekű adatigénylésre eddig megküldött dokumentumokat. Tekintve, hogy az adatigénylésem teljesítésére biztosított törvényes határidő régóta lejárt, kérem haladéktalanul megküldeni a hiányzó dokumentumokat.

Üdvözlettel:
Teleki Éva

Tisztelt Dr. Beregszászi Márk!

Köszönöm a "2005-2018 Évre vonatkozó könyvvizsgálati jelentések" című közérdekű adatigénylésre eddig megküldött dokumentumokat. Tekintve, hogy az adatigénylésem teljesítésére biztosított törvényes határidő régóta lejárt, kérem haladéktalanul megküldeni a hiányzó dokumentumokat alábbi adat igénylésemre.

https://kimittud.atlatszo.hu/request/200...

Tisztelt Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Solymár Nagyközség Önkormányzatának és a Solymári Településüzemeltetési kft. 2005-2018 évekre vonatkozó könyvvizsgálati jelentéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 14.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom! 
Tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló adatokat megküldtük már. Sajnos, a
további adatok beszerzése időt igényel. Tájékoztatom, hogy
önkormányzatunknak nem kötelező egyrészt a könyvvizsgálat, másrészt nem
kötelező ilyen nagy hosszú ideig megőrizni ezeket a dokumentumokat. 
Természetesen, ettől függetlenül várjuk a könyvvizsgáló válaszát a korábbi
adatokra vonatkozóan. 
Tisztelettel, 
Dr. Beregszászi Márk
Solymár Nagyközség Jegyzője

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #13588 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://kimittud.atlatszo.hu/request/200...
2. http://www.solymar.hu/
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Dr. Beregszászi Márk!

Kérem a könyvvizsgáló válasza megérkeztéig küldjék meg, hogy a 2005-2011 közötti években, ki volt Solymár Nagyközség Önkormányzatának könyvvizsgálója.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom!

A 2005-2011 között is a Magyar Szakértői Holding Kft. végezte önkormányzatunk könyvvizsgálatát.

Tisztelettel:

Dr. Beregszászi Márk
Solymár Nagyközség Jegyzője
Tel.: +36-26-560-600
Fax: +36-26-560-609
www.solymar.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Teleki Éva, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.