Böngészés az adatigénylések között (page 3)

  

About 12400 FOI requests found

Tisztelt Tóth Gábor! Tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumokat megküldtük az Ön részére és az adatokban korábbi adatigénylése óta vál...
KRÉTA-incidens bejelentője
Response by Berettyóújfalui Tankerületi Központ to Kiss László on .

Részben teljesítette

 Tisztelt Levélíró!   Levelét fogadtuk, kollégáink, amilyen hamar csak lehetséges, válaszolni fognak.   Üdvözlettel:   Majosi Pálma T...
  Tisztelt Adatigénylő!     Hivatkozással a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz 2024. március 4-én küldött közérdekű adatigénylésére, csato...
Tisztelt Szilágyi Péter Úr! Csatoltan küldöm Társaságunk válaszát közérdekű adatigénylésével kapcsolatban. Üdvözlettel: Tüke Busz Zrt. Tel.: +36 72...
Tisztelt Szegedi György!   Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan küldjük válaszlevelünket és annak mellékleteit.     Üdvözlettel,...
Tisztelt Kabát Péter! Elnézést kérek a kellemetlenségért, nem értem, a rendszer miért a rossz fájlt csatolta, az imént küldött e-mail már a jó mellékl...
Tisztelt Adatigénylő/ Tisztelt Bodnár Zsuzsa!   Hivatkozással 2024. március 13-án érkezett elektronikus megkeresésére, melyben a Samsung SDI Mag...
Gyámhatóság hatásköre
Follow up sent to Belügyminisztérium by Szigeti Viktória on .

Részben teljesítette

Tisztelt Varga Ildikó! Alábbi teljesítését köszönettel megkaptam. Üdvözlettel: adatigénylő E-mail cím: ugyfelszolgalat kukac bm.gov.hu Telefon...
Az új rektor nyelvtudása
Response by Moholy-Nagy Művészeti Egyetem to Marinov Péter on .

Részben teljesítette

Tisztelt Marinov Péter! A 2024. március 1. napján kelt válaszlevelére tekintettel az alábbiakról tudom tájékoztatni: Az Egyetem honlapján a mai napig...
Trion Sport Club szerződések
Response by Nemzeti Sportközpontok to Tóth Gábor on .

Sikeres

   Tisztelt Tóth Gábor!   A 2024. február 15. napján e-mail útján megküldött közérdekű adatigénylése (a továbbiakban: Közérdekű adatigénylés) vo...
Adatkikérés nyertes pályázó kapcsán
Response by Miniszterelnökség to Gutai Zsolt on .

Sikeres

KIKAP Portal Tisztelt Igénylő! Elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törv...
Iktatószám: NSZFH/110/000053-4/2024 Tisztelt Adatigénylő! 2024. február 29-én érkezett elektronikus levele III. pontjában foglalt közérdekű adatigény...
Tisztelt Gutai Zsolt! Hivatkozva a 2024. február 12. napján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére – elektronikus úton – megküldött közérdekű adatigé...
Tisztelt Cím! Csatoltan megküldjük válasz levelünket. Üdvözlettel: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 6720 Sz...
Tisztelt Mérten János Úr! Közérdekű adat kiadása iránti kérelmére, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten küldöm a...
Tisztelt Címzett! Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelét! Üdvözlettel: NAIH Ügyfélszolgálat Dr. Sziklay...
Kocsis Barnabás részére   Tisztelt Kocsis Barnabás!   Mellékelten küldöm a Magyar Országos Horgász Szövetség 699-1/2024. iktatószámú válaszl...
BYD beruházás
Response by Csongrád Megyei Kormányhivatal to Segesvári Csaba on .

Sikeres

Segesvári Csaba részére  [1][FOI #24386 email] Tisztelt Segesvári Csaba! Mellékelten küldöm dr. Salgó László Péter főispán úr tárgy szerinti level...
Szegedi György részére E-mail cím: [1][FOI #24385 email] Tisztelt Szegedi György! Hivatkozással a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal ú...
Tisztelt Adatigénylő!  Közérdekű adatigénylésre válaszolva mellékleten megküldöm Szerencs Város Önkormányzata 2021-23. évi reprezentációs célra fordí...
Bodnár Zsuzsanna részére [1][FOI #23866 email] Tisztelt Bodnár Zsuzsanna Asszony! Dr. Farkas Dalma Judit főosztályvezető asszony nevében és megbíz...
Tisztelt Kovács Barnabás!   Csatoltan megküldöm közérdekűadat-igénylésére vonatkozó főjegyzői válaszlevelet és mellékletét.   Üdvözlettel, d...
Tisztelt Koncz Tamás Sándor! Mellékelten küldöm tárgyi levelünket. Üdvözlettel, Korsós Balázs kommunális ügyintéző Szigetszentmiklósi Polgármeste...
Iktatószám: NSZFH/110/000072-2/2024 Tisztelt Kiss László!   A Hivatalunkhoz 2024. február 25-én érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozással...
Tisztelt Adatigénylő! Közérdekű adatigénylések tárgyában hozzám küldött megkeresésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom:  2022. évben 4 esetben...