Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri hivatalok, képviselőtestületek, közgyűlések

6 igénylés
Tisztelt Prusinszki István Úr! Közérdekű adatigénylésére hivatkozással mellékelten megküldöm a kérelmében foglalt két előterjesztéshez kapcsolódó kép...
Tisztelt Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör...
Tisztelt Havik Endre Úr! A 2018. november 10. napján kelt  az új 6 csoportos bölcsőde tervezésére beérkezett ajánlatokra vonatkozó közérdekű adatkér...
Tisztelt Kovács Ildikó! 2016. szeptember 28-án érkezett közérdekű adatigénylési kérelme kapcsán az alábbiakban tájékoztatom: Álláspontom szerint a...
Tisztelt Pataki Márton Úr! Közérdekű adat megismerése iránti igényének az alábbiakban teszek eleget: Monor Város Önkormányzatának az előző ciklusba...
Tisztelt Dienes Ádám! A 2013. november 3-án kelt megkeresésével kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatom: Az információs önrendelkezési jogról és a...

Csak a KiMitTud weboldalon benyújtott igénylések láthatók. ?