Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyvei 2019.11. hó - a teljesítés időpontjáig

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyveit 2019. novembertől az igénylés teljesítésének időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 22.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Hivatkozással Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához
intézett közérdekű adatigénylésére, az ahhoz kapcsolódó válasz
tekintetében a mellékelt dokumentumot küldöm tájékoztatásul.

 

Üdvözlettel:

Dr. Horváth János 
jogtanácsos

[1]cid:[email protected]

Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 317.

Tel: +36 (1) 872-9245 / Mob.:+36 (70) 420-9771
email: [2][email address]

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm dr. Horváth János útján megküldött válaszukat. Természetesen semmi akadálya, hogy a cég felügyelőbizottsági jegyzőkönyveit a cégtől kérjem el.

Az érvelésüket megértettem, mégsem volt véletlen, hogy a felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyveit az önkormányzattól kértem. Ez a testület ugyanis az önkormányzat vagyonpolitikájának ellenőrzését végzi a cégnél. A felügyelőbizottság tevékenysége, a jegyzőkönyvei tartalma, a működésének nyilvánossága a szememben kevésbé a cég, mint inkább a tulajdonos önkormányzat vagyonpolitikájának és átláthatósági politikájának mércéje.

Ebből a gondolatból kiindulva, az érvelésük nyomán nem csak ennek a cégüknek, hanem valamennyi cégüknek a felügyelőbizottsági jegyzőkönyveit kikérem. Továbbra is az önkormányzat vagyongazdálkodása és átláthatósága érdekel a felügyelő bizottságok működésének speciális szemüvegén keresztül. Ezért úgy gondolom, a cégeik összességének fb működése alapján kaphatok képet, ha az önkormányzatnál az a döntés született, hogy erről közvetlenül nem tájékoztatnak.

Számítok a megértésükre, hogy nem öncélú a döntésük nyomán valamennyiünknek több munkával járó döntésem, és előre köszönöm az ezzel kapcsolatos munkájukat.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy 2021. június 17-től június 27-ig szabadságom töltöm. Megkeresésére leghamarabb 2021. június 28-tól tudok válaszolni.
Sürgős esetben kérem keresse a Jogi Főosztály Titkárságát a 36-1-8729157-es telefonszámon.

Szíves türelmét ezúton is köszönöm!

Üdvözlettel:

Dr. Horváth János
jogtanácsos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Csatoltan küldöm a Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz 2021. június 19. napján
benyújtott közérdekű adatigénylésére adott tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth János 
jogtanácsos

[1]cid:[email protected]

Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 317.

Tel: +36 (1) 872-9245 / Mob.:+36 (70) 420-9771
email: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]