Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyveit 2019. novembertől az igénylés teljesítésének időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 22.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Hivatkozással Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához
intézett közérdekű adatigénylésére, az ahhoz kapcsolódó válasz
tekintetében a mellékelt dokumentumot küldöm tájékoztatásul.

 

Üdvözlettel:

Dr. Horváth János 
jogtanácsos

[1]cid:[email protected]

Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 317.

Tel: +36 (1) 872-9245 / Mob.:+36 (70) 420-9771
email: [2][email address]

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm dr. Horváth János útján megküldött válaszukat. Természetesen semmi akadálya, hogy a cég felügyelőbizottsági jegyzőkönyveit a cégtől kérjem el.

Az érvelésüket megértettem, mégsem volt véletlen, hogy a felügyelőbizottság üléseinek jegyzőkönyveit az önkormányzattól kértem. Ez a testület ugyanis az önkormányzat vagyonpolitikájának ellenőrzését végzi a cégnél. A felügyelőbizottság tevékenysége, a jegyzőkönyvei tartalma, a működésének nyilvánossága a szememben kevésbé a cég, mint inkább a tulajdonos önkormányzat vagyonpolitikájának és átláthatósági politikájának mércéje.

Ebből a gondolatból kiindulva, az érvelésük nyomán nem csak ennek a cégüknek, hanem valamennyi cégüknek a felügyelőbizottsági jegyzőkönyveit kikérem. Továbbra is az önkormányzat vagyongazdálkodása és átláthatósága érdekel a felügyelő bizottságok működésének speciális szemüvegén keresztül. Ezért úgy gondolom, a cégeik összességének fb működése alapján kaphatok képet, ha az önkormányzatnál az a döntés született, hogy erről közvetlenül nem tájékoztatnak.

Számítok a megértésükre, hogy nem öncélú a döntésük nyomán valamennyiünknek több munkával járó döntésem, és előre köszönöm az ezzel kapcsolatos munkájukat.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Levélíró!

Tájékoztatom, hogy 2021. június 17-től június 27-ig szabadságom töltöm. Megkeresésére leghamarabb 2021. június 28-tól tudok válaszolni.
Sürgős esetben kérem keresse a Jogi Főosztály Titkárságát a 36-1-8729157-es telefonszámon.

Szíves türelmét ezúton is köszönöm!

Üdvözlettel:

Dr. Horváth János
jogtanácsos

Horváth János dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bódis Lajos Úr!

 

Csatoltan küldöm a Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz 2021. június 19. napján
benyújtott közérdekű adatigénylésére adott tájékoztatást.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth János 
jogtanácsos

[1]cid:[email protected]

Jogi Főosztály
Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
III. em. 317.

Tel: +36 (1) 872-9245 / Mob.:+36 (70) 420-9771
email: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]