Zséli Tímea családgondozó, mint közalkalmazott közérdekből nyilvános adatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Gyermekjóléti Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Zséli Tímea közalkalmazotti jogállású, családgondozóként foglalkoztatott munkatársuk:

1.: Feladat-ellátási szerződését,

2.: munkaköri leírását,

3.: illetményének összegét,

4.: közszolgálati jogviszonyának kezdetét,

5.: főiskolai - vagy egyetemi - alap vizsga adatait (kiállító intézmény neve, alapvizsga megnevezése, minősítése [osztályzata], vizsga kelte),

6.: a közig-állás pályázati feltételében kiírt, hasonló területen szerzett, 1 év alatti, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalat pontos megnevezését (munkáltató, beosztás).

Iránymutatóul dr. Jóri András adatvédelmi ombudsman köztisztviselőkről szóló állásfoglalása: http://hvg.hu/itthon/20110421_koztisztvi...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 29.

Üdvözlettel:

Tamásné Kiss Adrienn,

2 Attachments

Tisztelt Antal Úr!

Ezúton küldöm az adatigénylésére vonatkozó tájékoztatásom.

Üdvözlettel: Tamásné Kiss Adrienn
intézményvezető

idézett részek megjelenítése