Zsámbék város jegyzőjének tájékoztatása a PE-06/KTF/31105-14/2020. ügyszámú határozat nyilvános közzétételéről

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Zsámbék város Önkormányzat jegyzője ( továbbiakban: Jegyző) által küldött tájékoztatást, melyben a Pest megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) által a 2020. december 11-én kiadott, a Zsámbék Mányi út 059/2. hrsz.-ú ingatlanon végzett nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kapacitásnövelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás ügyében hozott, PE-06/KTF/31105-14/2020. ügyszámú határozat nyilvános közzétételéről, a közzététel helyéről, időpontjáról és a határozatba való betekintés lehetőségéről a tájékoztatja a Jegyző a Kormányhivatalt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 6.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Attachments

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Tisztelt PMKH KTF Központi!

Január 14-én arról értesítettek, hogy a január 6-án küldött adatigénylésemet 45 napon bírálják el.
Az 521/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet szerint biztosított 45 napos határidő február 20-án lejárt, a Kormányhivatal azonban nem tett eleget a kormányrendelet előírásának és nem válaszolt az adatigénylésre.

Kérem, szíveskedjék az adatigénylésemre választ küldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt PMKH KTF Központi!

Január 14-én arról értesítettek, hogy a január 6-án küldött adatigénylésemet 45 napon bírálják el.
Az 521/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet szerint biztosított 45 napos határidő február 20-án lejárt, a Kormányhivatal azonban nem tett eleget a kormányrendelet előírásának és nem válaszolt az adatigénylésre.

Kérem, szíveskedjék az adatigénylésemre választ küldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa