Zsámbék, Mányi út 059/1 és a 059/2. hrsz-on lévő rekultivációs telep hatósági ellenőrzéseinek dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Zsámbék, Mányi út 059/1 és a 059/2. hrsz-on lévő rekultivációs telepen végzett hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveit. A Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2021. március 1-jén kelt, PE-06/KTF/13583-2/2021. ügyszámú tájékoztatásában írtak szerint a "Környezetvédelmi hatóság munkatársai az elmúlt egy évben több lakalommal tartottak a tárgyi területen helyszíni ellenőrzést." Kérem ezeknek a több alkalommal megtörtént helyszíni ellenőrzéseknek a dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 11.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és
Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!
Tisztelt Dr. Cserkúti Szabolcs!

Köszönöm a tájékoztatást. A gépemen nincs CD-leolvasó, CD-n már nem tárolnak anyagokat. Mivel vidéken dolgozom, az említett CD budapesti irodájukból munkaidőben történő átvételét csak úgy tudnám megoldani, ha egy napra szabadságot vennék ki. Ezt nem tudom megoldani.

Ha az igényelt adatokat az adatok mennyisége miatt Ön szerint nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Ismételten kérem, hogy a CD-re felvitt adatokat, amennyiben azokat nem lehet e-mailben megküldeni, legyen szíves feltölteni a kimittud.atlatszo.hu weboldalra.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa