Zrox Kft beszerzések

Tényi István made this Közérdekűadat request to Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Zrox Kft.-vel kötött beszerzések, elszámolások és kifizetések teljeskörű dokumentációját 2016-2019 közötti időszakból.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. február 8.

Üdvözlettel:

Tényi István

1 Attachment

Tényi István

részére

 

Tisztelt Tényi István!

 

Adatkérésére csatoltan megküldöm válaszlevelemet.

 

Tisztelettel:

Dr. Verhóczki Zita
jegyző

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Telefon: [1]+36 34 515-732 | Mobil: [2]+36 30
877-62-24 | E-mail: [3][email address]

Figyelem! Jelen üzenet bizalmas információkat, üzleti titkokat és
személyes adatokat tartalmazhat, s azt kizárólag annak címzettje ismerheti
meg. Az üzenet illetéktelen megismerése, továbbítása, tárolása vagy az
azzal végzett bármely más művelet szigorúan tilos és azt a törvény
bünteti. Ha jelen üzenetet Ön tévedésből kapta, kérjük, értesítse a
feladót e-mailen vagy egyéb módon (Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya Fő tér 6., tel.: 34/515-732), majd
törölje a kapott üzenetet. A jelen üzenet küldőjének elektronikus
levélcímére való üzenetküldéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a levél
tartalmát az Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a
címzetten kívüli kijelölt munkatársa megismerje.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+3634515732
2. file:///tmp/tel:+36308776224
3. mailto:[email address]