Zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése

Nagy Imre made this Közérdekűadat request to Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítési Osztálya!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Stefánia, Roosevelt tér és a Móra parkot érintő “A Zöld város kialakítása a szegedi belvárosban” című beruházásnál az öntözőrendszer terveit, költségelszámolását és a teljesítés igazolását. Valamint, hogy ki volt a műszaki ellenőr.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 1.

Üdvözlettel:
Nagy Imre

Tolnai Viola,

12 Attachments

Tisztelt Cím!

2022. 06. 01. napon kelt, "Közérdekű adatigénylés - Zöldfelületi
rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése" tárgyú megkeresésére
hivatkozással „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint az alábbi közérdekű adatokat küldöm meg:

1. A Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban c. projektben épített
öntözőrendszer megvalósulási tervét.

2. A műszaki ellenőr által készített főösszesítőket a főbb
költségnemekről, amelyben az öntözés a 10000 főcsoport szám alatt
szerepel. Az Ön által megjelölt "költségelszámolás" kifejezés alatt ezt
értjük.

3. A 25%, 50%, 75%, 100% műszaki előrehaladásra, illetve a pótmunkákra
vonatkozó teljesítési igazolásokat.

4. A Projekt műszaki ellenőri tevékenységét a közbeszerzési eljárás során
kiválasztott Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám:
25424959-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-274406) látta el.

Tájékoztatom, hogy az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült fel.

Tisztelettel:

--
Tolnai Viola
pályázati referens
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda
telefon: (+36) 62 564 030