Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sinkó Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

zéchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott VEKOP-5.3.1-15 azonosítószámú “Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó”

Sinkó Eszter made this Közérdekűadat request to Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Sinkó Eszter to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a pályázati dokumentációt, beleértve a:
-megvalósíthatósági tanulmányt,
-projekt adatlapot, a mellékleteivel együtt,
-valamint a költségvetést, és a pénzügyi tervet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 10.

Üdvözlettel:
Sinkó Eszter

Varga Mariann, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Sinkó Eszter

úrhölgy részére

 

 

Tisztelt Sinkó Eszter!

 

Aljegyző úr megbízásából csatoltan küldöm a válaszlevelet a Budapest
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz érkezett azon
közérdekű adatigénylésére, amelyben „A Rákos-patak menti ökoturisztikai
folyosó VEKOP-5.3.1-15-2016-00012” tárgyú projekttel kapcsolatban kér
felvilágosítást.

 

Válaszunkat olyan formátumban is mellékelem, amelynek segítségével a
hivatkozásokban említett dokumentumokat egyszerűen és gyorsan eléri.

 

Tisztelettel,

Varga Mariann

 

 

dr. Varga Mariann

jogi referens

 

[1]cid:[email protected]

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Jogi Főosztály

Tel: +36 1 872 92 37

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sinkó Eszter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.