Zalaerdő Erdészeti Zrt. erdészeti telephelyekről történő vasúti rönkfa szállítás 2017 és 2023 között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Zalaerdő Erdészeti Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Zalaerdő Erdészeti Zrt. alegységei, erdészetei 2017 és 2023 között, melyik vasúti rakodóról, milyen mennyiségben adott fel vasúton rönkfát.
Válaszukat kérem táblázatos formában küldjék meg az alábbi bontásban:

- alegység, erdészet
- vasúti rakodóhely
- év, hónap
- feladott teherkocsi mennyisége (darab/év)
- feladott rönkfa tömege (tonna/év)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 21.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

Pölöskei János, Zalaerdő Erdészeti Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács Zoltán!
Tisztelt Adatigénylő!
([FOI #24015 email])

A ZALAERDŐ Zrt.-hez 2024. január 22. napján, elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan mellékelten megküldjük a kért adatokat. Táblázat Erdészet/vasúti rakodóhely/év/teherkocsi darabszám/összes feladott tonna bontásban készült.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.
Rosta Gyula vezérigazgató úr megbízásából,
tisztelettel:
Pölöskei János
osztályvezető

ZALAERDŐ Zrt.
Igazgatási és személyügyi osztály
93/500-230
30/643-5679
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
www.zalaerdo.hu

iktatószámunk: ZA/163-2/2024.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pölöskei János!

Köszönöm szépen a választ!

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán