zaklatás a HÉV vonalakon - pontosított kérdések

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-HÉV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, az alábbi - minden esetben a H8-as HÉV-re vonatkozó - kérdéseimre válaszaikat (korábbi adatigénylésem pontosítása):

(1) Az elmúlt egy évben hány erőszakos eset, rongálás, vagy ezeknek kísérlete történt meg? Ebből hány jutott el a rendőrségig?
(2) Hány esetben tettek biztonsági lépéseket, és milyeneket, hogy a fenti veszélyt csökkentsék?
(3) Összesen hány szerelvény közlekedik? Ezekből hány szerelvénynek hány kocsijába van beszerelve vészhívó vagy biztonsági kamera? Ezekből további hány szerelvénynek hány kocsijába terveznek beszerelni vészhívót vagy biztonsági kamerát? Mikorra tervezik ezek kivitelézését?
(4) Terveznek-e a támadásokra tekintettel biztonsági személyzetet beállítani a szerelvénykre? Ha igen, annek közbeszerzése mikorra várható ill. mikor várható a biztonsági személyzet megjelenése?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 29.

Üdvözlettel:

Vajda Zoltán

MÁV-HÉV Zrt.

2 Attachments

[cid:[email protected]]

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük levelét, melyet a MÁV-HÉV Zrt. részére küldött. Megkeresése megérkezett Társaságunkhoz, a válaszadásig szíves türelmét kérjük.

A Társaságunkhoz beérkező utasészrevételek és -javaslatok megválaszolása a BKK Zrt. Ügyfélszolgálatának hatáskörébe tartozik. Megkeresését továbbítjuk részükre, így a választ a BKK Zrt. Ügyfélszolgálata küldi meg Önnek.

Amennyiben levelében közérdekű adatot igényel, úgy a válaszadást a 2011. évi CXII. törvény 29.§-ában foglaltak szerint teljesíti Társaságunk.

Sajtóérdeklődés esetén, kérjük, keresse a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát a [email address]<mailto:[email address]> elektronikus levelezési címen, vagy a +36-1-511-3186 telefonszámon.

A MÁV-HÉV Zrt. adatvédelmi tájékoztatóit itt olvashatja el<https://www.mav-hev.hu/adatvedelmi-tajek...>.

Üdvözlettel:
MÁV-HÉV Zrt.

[cid:[email protected]]<https://www.mav-hev.hu/>

MÁV-HÉV Közadat, MÁV-HÉV Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

 

[1]alairas_logo

 

Tel.: +36 1 511 4040

E-mail: [2][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]

Web: [3]www.mav-hev.hu

Facebook: [4]www.fb.com/mavhev

 

References

Visible links
1. https://www.mav-hev.hu/
2. file:///tmp/[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]
3. http://www.mav-hev.hu/
4. file:///tmp/www.fb.com/mavhev

MÁV-HÉV Közadat, MÁV-HÉV Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Vajda Zoltán Úr!

 

Az Ön által 2021. január 29-én, a MÁV-HÉV Zrt.-hez benyújtott Közérdekű
adat igénylésére Társaságunk tisztelettel az alábbi választ adja, mely az
alábbi linken érhető el és 2021. 03.01-jén 14:00-ig tölthető le:

 
[1]https://download.mav.hu/hZLCua4U0b3hCBmy...

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, kérjük jelezze a
[2][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email] vagy a [3][email address] e-mail címen.

 

Tisztelettel:

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

 

[4]alairas_logo

 

Tel.: +36 1 511 4040

E-mail: [5][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]

Web: [6]www.mav-hev.hu

Facebook: [7]www.fb.com/mavhev

 

 

 

References

Visible links
1. https://download.mav.hu/hZLCua4U0b3hCBmy...
2. mailto:[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]
3. mailto:[email address]
4. https://www.mav-hev.hu/
5. file:///tmp/[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]
6. http://www.mav-hev.hu/
7. file:///tmp/www.fb.com/mavhev