Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződéseket, mert szeretném megtudni, hogy ezzel a céggel 2010 óta milyen feladatokra és összesen milyen értékben szerződött a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 24.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Horn Gabriella!

A kért szerződéseket csatoltan küldjük. A szerződések 2012. november 30-án meg lettek szüntetve.

Üdvözlettel:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest Váci út 45.
Tel.: 06 1 43 68 100
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!
Köszönöm a választ. Szeretném egyúttal megtudni,hogy a fenti szerződések megszüntetése után mely céggel szerződtek ugyanerre a feladatra?
Szeretném azt is megtudni, hogy a Z.I.B. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére milyen kifizetések történtek a NIF Zrt részéről 2010 óta mostanáig.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Horn Gabriella!

A NIF Zrt. a szerződések megszüntetését követően nem kötött új szerződést.
A Z.I.B. Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-nek összesen nettó 372 millió forintot fizetett ki a NIF Zrt.

Üdvözlettel:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest Váci út 45.
Tel.: 06 1 43 68 100
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése