y az Önkormányzat 2019 és 2020-ban milyen sportegyesületeket és sport célú rendezvényeket támogatott (értelemszerűen: 2020-ban tervez támogatni), és mekkora összeggel.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
, hogy az Önkormányzat 2019 és 2020-ban milyen sportegyesületeket és sport célú rendezvényeket támogatott (értelemszerűen: 2020-ban tervez támogatni), és mekkora összeggel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 15.

Üdvözlettel:

Pusztai László

Tóthné Dr. Pail Erzsébet Zsuzsanna, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének
tájékoztatását közérdekű adatkérésére.

 

Tisztelettel:

Tóthné dr. Pail Erzsébet

jogi ügyintéző

 

__________ ESET Endpoint Antivirus __________

Megtortent az e-mail ellenorzese - nem talalhatok kartevok.

e-mail: cimzett: [FOI #14750 email] targy:
Tajekoztatas kozerdeku adatkeresre - OK

Keresomotor verzioja: 21232 (20200427)

[1]https://www.eset.hu

References

Visible links
1. https://www.eset.hu/