XVII. kerületi utasvárók listája

Lukács Máté nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen KML vagy KMZ kiterjesztésű térképfájlban, vagy szerkeszthető excel kiterjesztésű fájlban megküldeni részemre Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzata vagy valamely gazdasági társasága által tulajdonolt és kezelt közösségi közlekedési utasvárók listáját. Kérem, hogy a megküldött adatok tartalmazzák a műtárgyak X és Y koordinátáit, azok földrajzi elhelyezkedésének nevét, vagy amennyiben ismert, a konkrét közterület nevét házszám pontossággal.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 10.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

  • Attachment

    rakosmente utasvarok 230221.zip

    24K Download

Tisztelt Lukács Máté Úr!

 

A 2023. február 10-én, a XVII. kerületi közlekedési utasvárók tárgyában
küldött közérdekű adatigénylésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Mellékelten küldjük Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló utasvárók listáját,
valamint ezek .kmz kiterjesztésű térképfájljait. Ez utóbbiak helyjelölő
tulajdonságait megnyitva megtalálhatóak az adott pont (műtárgy) WGS
koordinátái.

 

Üdvözlettel: 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

Rákosmente Önkormányzatának sajtó munkatársai az általuk küldött
válaszokban a Hivatal álláspontját közvetítik. Kérjük, hogy
hivatkozásaikban az adott szervezeti egységre és ne a választ küldő
munkatársra hivatkozzanak!

 

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

Köszönöm válaszukat!

Üdvözlettel:

Lukács Máté