Wi-Fi szolgáltatás a FUTAR rendszerrel felszerelt Combino villamosokon

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Smart InfoCom Korlátolt Felelősségű Társaság-gal kötött szerződés alapján FUTAR és Wi-Fi rendszerrel felszerelt nagykörúti Combino villamosokon az utazóközönség mikortól, hogyan, milyen módon és milyen feltételekkel használhatja a fedélzeti Wi-Fi szolgáltatás? Fogják e az utazóközönséget tájékoztatni az újonnan létesült szolgáltatásról, vagy amennyiben a szolgáltatás már használható, történt e ilyen jellegű tájékoztatás?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 6.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004199/2018

[1][FOI #10379 email]

 

Tárgy: halasztás

 

 

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt.-hez 2018. február 6-án érkezett
elektronikus levelét nyilvántartásunkban rögzítettük.

 

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat az illetékes szakterületek bevonásával
folyamatban van.

 

Válaszunkat a vizsgálat lefolytatása után, legkésőbb 2018. április 7-ig
megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2018. március 8.

 

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10379 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004199/2018

[1][FOI #10379 email]

 

Tárgy: halasztás

 

 

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt.-hez 2018. február 6-án érkezett
elektronikus levelét nyilvántartásunkban rögzítettük.

 

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat az illetékes szakterületek bevonásával még
folyamatban van.

 

Válaszunkat a vizsgálat lefolytatása után, legkésőbb 2018. május 7-ig
megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2018. április 6.

 

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10379 email]

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0004199/2018

 

 

[1][FOI #10379 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Levélíró!  

 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szíves elnézését kérjük az elhúzódó
válaszadásért.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

A BKK Zrt.-hez 2018. február 6-án érkezett elektronikus levelére
hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. 2017. július 6-án vállalkozási szerződést
kötött „Combino villamosok FUTÁR rendszerrel való felszerelése” nyílt
közbeszerzési eljárás győztesével, a Smart Infocom Kft-vel. A szerződés
tárgya:

 

·         35 db villamos FUTÁR rendszerrel történő felszerelése;

·         35 db villamos utastéri biztonsági kamerákkal történő
felszerelése;

·         35 db villamoson a kamerarendszer központi vezérlő- és
adattároló egységeinek beépítése;

·         35 db villamoson fedélzeti Wi-Fi szolgáltatáshoz szükséges
eszközök felszerelése;

·         a szereléshez kapcsolódó hatósági engedélyeztetési feladatok
elvégzése; továbbá

·         a fenti munkákhoz kapcsolódó szoftverfejlesztési és
rendszerintegrációs feladatok elvégzése.

 

A szerződés tárgya azért 35 db jármű, mert a 40 db-os Combino flottából 5
járművön a felsorolt munkák elvégzésére egy korábban kötött szerződésben
már sor került. A szerződés tárgya a Wi-Fi rendszer vonatkozásában
mindössze a szolgáltatáshoz szükséges eszközök (router) felszerelésére
terjedt ki. A felszerelés valamennyi szerelt járművön megtörtént, azaz a
routert beépítették, és működésének tesztje is sikeres volt. A munkák
elvégzését követően a BKK Zrt. jelenleg teszteket végez két kijelölt
járművön annak érdekében, hogy a jövőben a Wi-Fi szolgáltatás a
villamosokon elindítható legyen. Jelenleg az összegyűjtött teszteredmények
értékelése zajlik. A szolgáltatás tehát jelenleg nem aktív, így
igénybevehetőségéről eddig nem adott ki tájékoztatást a BKK. A
szolgáltatás elindításáról természetesen tájékoztatni fogjuk az
utazóközönséget és a közvéleményt.

 

Türelmét köszönjük.

 

Budapest, 2018. április 19.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #10379 email]