Schultheisz Mátyás

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .pdf fájlformátumban megküldeni részemre az Önök tulajdonában álló, a Wagon Service Travel s.r.o. cégtől 2020-ban használtan vásárolt 22 db háló- és fekvőhelyes kocsi alábbi adatait:
– UIC pályaszám;
– a jármű sorozatjele;
– a jármű honállomása;
– a jármű honos karbantartási telephelye;
– fenntartásba bevont (igen/nem);
– az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap);
– a következő fővizsga időpontja (év, hónap, nap);
– jelenleg közforgalomba állítható-e (igen/nem);
– amennyiben jelenleg nem állítható közforgalomba:
a) az utolsó utasforgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap);
b) az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája).

Kérésemet azért terjesztem elő, mert bár 2023. január 23-án szolgáltattak adatokat az Önök tulajdonában álló személyszállító kocsikra vonatkozóan, ám ezen válaszukban a Wagon Service Travel s.r.o. cégtől vásárolt kocsik nem kerültek feltüntetésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az adatokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalra töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 23.

Tisztelettel:
Schultheisz Mátyás

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023.01.23. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen válaszlevelünhöz mellékelten megküldjük a Wagon Service Travel s.r.o. cégtől vásárolt háló- és fekvőhelyes kocsik állapotára vonatkozó adatokat.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése