Vonatpótlás adatai a Dél Dunántúli vasútvonalakon 2022. január 1. és 2023 február 28. között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az alábbi vasútvonalakon 2022. január 1. és 2023. február 28. között. Mikor és milyen okból maradtak ki menetrend szerint meghirdetett járatok.
35- Kaposvár–Siófok vasútvonal
37- Balatonszentgyörgy-Somogyszob
38- Nagyatád–Somogyszob vasútvonal
61- Sellye–Szentlőrinc vasútvonal
65- Villány–Mohács vasútvonal
66- Pécs–Villány–Magyarbóly vasútvonal

Kérem válaszukat táblázatos formában küldjék meg részemre vasútvalanként.
A táblázat tartalmazza a következő adatokat:
- időpont
- kimaradt/pótolt járat száma
- kimaradás/pótlás pontos oka (járműhiány, járműhiba, személyi feltételek hiánya, rendkívüli időjárás, baleset, egyéb indok.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 6.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A tárgyban 2023. március 6-án beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2023.03.06. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük 2022. január 1. és 2023. február 28. közötti időszak tekintetében a 35-ös, 37-es, 38-as, 61-es, 65-ös és 66-os vasútvonalakról vonatok elmaradására vonatkozó adatokat. A dízel motorvonatok közül több javításra vár, különféle műszaki hibák, balesetből származó rongálódások miatt. A Bz motorkocsik karbantartása, alkatrészeinek beszerzése a háború miatt sajnos akadozik. A motorkocsik közül az elmúlt évben országosan 21-et olyan közúti, az autós figyelmetlenségéből, a KRESZ szabályainak be nem tartásából fakadó nagyobb baleset ért, melyek után a jármű helyreállítási költsége meghaladta az 1 millió forintot. A motorkocsi közül van olyan is, amit több alkalommal is megrongáltak az autósok a vasúti átjárókban. A vasúttársaság arra törekszik, hogy ezen tényezők ellenére a vonatforgalomhoz szükséges járműveket biztosítsa. A MÁV-START vizsgálja a járművek átcsoportosítási lehetőségeit is. Több lehetőséget elemezve a Somogyszob-Nagyatád vonalon oldható meg leghatékonyabban a vonatpótlás: a két település közötti mindössze 9 kilométeres távolságon közúton és vasúton a menetidő közel azonos, a buszok mindkét helyen a vasútállomáshoz tudnak érkezni, így az utasoknak nem jár számottevő kényelmetlenséggel a vonatpótlás.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése