Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A volt Kőporc Balassagyarmati telephelyén feltárt szennyezéssel kapcsolatos mintavételek eredményeit
- A kármentesítési folyamat jelenlegi helyzetéről.
- A kármentesítéssel kapcsolatos határozatokról

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 29.

Üdvözlettel:

Lovász Csaba Máté

Laczkóné Szász Andrea,

2 Melléklet

 

 

Tisztelt Lovász Csaba Máté Úr!

 

Feketéné Dr. Zeke Ildikó közegészségügyi osztályvezető Asszony
megbízásából mellékelten megküldöm a fenti tárgyú levelet.

 

Tisztelettel:

 

Laczkóné Szász Andrea

ügykezelő

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Tel.:32/521-706

 

PMKH-KTF Központi postafiók,

8 Melléklet

Lovász Csaba Máté részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Bartus Adrienn főosztályvezető nevében és megbízásából mellékelten
küldöm a PMKH Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály tárgyi
levelét, valamint annak mellékleteit, szíves tájékoztatásul.

 

A mellékletek mérete miatt a levelet két részletben küldöm.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

PMKH-KTF Központi postafiók,

5 Melléklet

Lovász Csaba Máté részére

adatigénylő

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

dr. Bartus Adrienn főosztályvezető nevében és megbízásából mellékelten
küldöm a PMKH Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály tárgyi
levelét, valamint annak mellékleteit, szíves tájékoztatásul.

 

A mellékletek mérete miatt a levelet két részletben küldöm.

 

 

Üdvözlettel:

 

Gönczi Irén

Titkársági asszisztens

 

Telefon: +36 1 478 4400

[1][email address]

 

 

[2]cimer2Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]