Völgy parki játszótér bővítés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a KV Kft.-vel 2014.06.24-én kötött, "Kazincbarcika Völgy parki játszótér bővítés" tárgyú szerződést minden mellékletével együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3700
Kazincbarcika, Fő tér 4.) képviseletében eljárva, az Ön által 2014. július
31. napján "Közérdekű adatigénylés - Völgy parki játszótér bővítés" címmel
előterjesztett, közérdekű adat kiadása iránti kérelmére, csatoltan
megküldöm a kért szerződést és mellékleteit elektronikus másolatban.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                        Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya