Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mezőföldvíz Kft. területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti bontásban. Az adatok az alábbi formátumban megküldeni szíveskedjenek:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÖLTET TÍPUSA / HASZNÁLT TÖLTET MENNYISÉGE / UTOLSÓ TÖLTETCSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 5.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Dr. Glöckler Ferenc, Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kérelmező!

 

Kérem az alábbiakat szíveskedjen pontosítani:

 

Kérelmében „Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” cím szerepel.
Az önkormányzatot, vagy a polgármesteri hivatalt kívánja megszólítani?
Mindkettő jogi személy.

 

Ha az önkormányzatot kéri adatszolgáltatásra, az önkormányzat, mint közmű
tulajdonos nyilatkozzon Önnek? (A közmű üzemeltető ellátási területe
nagyobb, mint Paks városé).

 

Elektronikus másolatban megfelel a kért adatokat tartalmazó irat aláírt,
szkennelt változata?

 

Kérem, hogy a fentiekre szíveskedjen 5 napon belül válaszolni.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr.Glöckler Ferenc

      aljegyző

 

Paksi Polgármesteri Hivtal

06-75/500-547

 

7030, Paks, Dózsa Gy.u.55-61.

 

Tisztelt Dr. Glöckler Ferenc!

Kérem az Önkormányzat, mint közmű tulajdonos nyilatkozzon.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Dr. Glöckler Ferenc, Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Esti Kornél!

A Paksi Polgármesteri Hivatalba érkezett az alábbi kérelme:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Mezőföldvíz Kft. területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti
bontásban."

Kérdésre megerősítette, hogy Paks Város Önkormányzata, mint közmű tulajdonos nyilatkozzon.

Csatolom a kért nyilatkozatot.

dr.Glöckler Ferenc
aljegyző

Paksi Polgármesteri Hivtal
06-75/500-547

7030, Paks, Dózsa Gy.u.55-61.

idézett részek megjelenítése

Polgármesteri Hivatal Titkárság, Paks Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Esti Kornél!

 

A Paksi Polgármesteri Hivatalba érkezett az alábbi kérelme:

 

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre  a
Mezőföldvíz Kft. területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti
bontásban."

 

Kérdésre megerősítette, hogy Paks Város Önkormányzata, mint közmű
tulajdonos nyilatkozzon.

 

Csatolom a kért nyilatkozatot.

 

dr.Glöckler Ferenc

      aljegyző

 

Paksi Polgármesteri Hivatal

06-75/500-547

 

7030, Paks, Dózsa Gy.u.55-61.